Katja Siniketo-Pietilä

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Muut luottamustoimet: Kuusikon Koulun Vanhempainyhdistys ry, pj. Hakkilan omakotiyhdistys ry, hallituksen jäsen

Tietoa sidonnaisuuksista