Lars Norres

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkikulttuurilautakunnan varapj
Tarkastuslautakunta, varajäsen

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Entertainment Capital Finland Oy, toimitusjohtaja

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Vantaan Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen

Tietoa sidonnaisuuksista