Miikku Nieminen

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Varapuheenjohtaja, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto Varajäsen, Sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Suomen lakimiesliiton jäsen

Tietoa sidonnaisuuksista