Osmo Kähkönen

Toimielin
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

TSL-Vantaan opi, vpj Salonsaaren Lomakylä ry, pj Rekolan-Koivukylän Eläkkeensaajat ry, vpj Rekolan TY, hall.jäsen

Merkittävä varallisuus

Sijoitusasunto, Tikkurila Keltamotie 44 A2 (80 m2)

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.