Pentti Puoskari

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Hallituksen puheenjohtaja kahden pientalon/kolmen huoneiston asunto-osakeyhtiössä As. Oy Leppäpesät Vantaa.

Merkittävä varallisuus

Pienehkö osakesalkku, joka koostuu pörssiyhtiöiden Metsä Board Oyj, Nokia Oyj, Siili Solutions Oyj, SSAB Oyj , Tieto Oyj ja Boliden AB osakkeista. Omistan myös 1- kohdassa mainitun As. Oy:n toisen talon kaksi asuntoa siten, että toinen on omana asuntona, ja toinen pienempi 30,5 neliön asunto on vuokrattuna.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista