Tommi Pälve

Toimielin
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen
Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.