Hiekkaharjun koulun huoltajille

Ilmoita poissaolo

Huoltaja ilmoittaa lapsen sairastumisesta mahdollisimman pian koululle Wilman kautta. Mikäli lapsi ei ilmesty kouluun lukujärjestyksen mukaisesti, eikä huoltaja ole ilmoittanut poissaolosta, koululta ollaan yhteydessä huoltajiin tilanteen selvittämiseksi.

Lomamatkat suositellaan suunniteltavaksi koulun loma-aikoihin. Mikäli se ei ole mahdollista, huoltajien tulee tehdä loma-anomus Wilmassa kohdassa hakemukset ja päätökset. Huoltajat ovat myös vastuussa opiskelusta anotun loman aikana.

Koulumatka

Koulumatka ja saattaminen

Jotta kaikilla olisi varmasti turvallista niin koulumatkoilla kuin koulun tiloissakin, Hiekkaharjun koulussa on tehty joitakin linjauksia, joita kaikkien oppilaiden tulee noudattaa:

suosittelemme, että 1.–2. luokkien oppilaat kulkevat koulumatkansa kävellen
3.–6. luokkien oppilaat saavat kulkea

Koulukuljetus

Jos oppilaan koulumatka on pitkä tai perustelluista syistä tarvitaan koulukuljetusta, koululaismatkakorttia, taksikuljetusta ja saattamisavustusta haetaan koulukuljetushakemuksella.
 

Koulukuljetushakemus perusopetus (531006)(pdf, 138.61 KB)

Kouluruokailu

Ruokailu koulussa

Kouluissa tarjotaan jokaisena koulupäivänä oppilaalle maksuton ateria. Kouluruokailun tavoitteena on tarjota oppilaalle ravitsemussuositusten mukaista, täysipainoista ja maistuvaa ruokaa. Ruokailuun osallistuvien ja ruokailun valvojan vastuulla on, että ruokahetkestä muodostuu rauhallinen sekä viihtyisä ja ruokailuun on varattu riittävästi aikaa. Kouluruokailu on kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa.

Hiekkaharjun koulussa käytetään kuuden viikon kiertäviä ruokalistoja ja ruuasta vastaa Vantti. Ruokalistoihin voit tutustua täältä.

Lisätietoa kouluruokailusta Vantaalla.

Erityisruokavaliot

Huoltajan tulee toimittaa allekirjoitettu ilmoitus koululaisen erityisruokavalion tarpeesta ja muista ruokavalioon kohdistuvista rajoitteista oppilaan kouluterveydenhoitajalle erikoisruokavaliolomakkeella. Kouluterveydenhoitaja ilmoittaa asiasta keittiöön. Mikäli erityisruokavalion tarve johtuu terveydellisistä syistä, lomakkeeseen tulee liittää voimassa oleva lääkärintodistus. Lääkärintodistus tulee päivittää vuosittain, jotta voimme varmistua erityisruokavalion oikeellisuudesta ja myös siitä, ettei koululaisen ruokavaliota rajoiteta turhaan. 

Erikoisruokavaliolomakkeen voit täyttää täältä.

Vahingon sattuessa

Vakuutus

Oppilaat ovat vakuutettuja sekä kouluaikana että koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten retket ja leirikoulut sekä iltapäivätoiminnan ja koulun kerhot. Vakuutus on voimassa koulumatkalla vain, jos lapsi lähtee suoraan kotiin koulupäivän jälkeen.

Tapaturma

Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvittaessa terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan sairaalaan. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Mahdollinen lapsen oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei valitettavasti korvaa perusopetuslain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen.

Tapaturmassa rikkoutuneita vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Ainoastaan hoitotoimenpiteen yhteydessä leikatuista vaatteista voi saada korvausta. Tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita. Silmälasit korvataan, mikäli tapaturma on edellyttänyt terveydenhoitajan tai lääkärin hoitoa.

Tavaroiden rikkoutuminen

Kouluun tuodut tavarat ovat perheiden vastuulla. Esimerkiksi älylaitteiden rikkoutumisen korvaaminen ei kuulu koululle. Mikäli rikkoutuminen aiheutuu toisen oppilaan vahingonteosta, asiaa toki selvitellään koulun toimesta, mutta korvausvastuu jää vahinkoa tehneen oppilaan perheelle. Tällaiset tilanteet ovat usein hankalia selvittää ja herättävät voimakkaita tunteita, joten kouluun ei kannata ottaa mukaan tarpeettomasti erityisesti arvokkaita tavaroita.

Takaisin Hiekkaharjun koulun etusivulle

Avainsanat

Hiekkaharjun koulu