Tietoa terveysaseman, neuvolan, suun terveydenhuollon ja lääkärin valinnasta.

Terveydenhuoltolaki antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita, miltä kuntansa terveysasemalta hän haluaa kiireettömät terveydenhuollon palvelut. Hoidosta vastaavan terveysaseman voi valita myös toisen kunnan alueelta. Valinnan voi tehdä kerran vuodessa.

Mikä on EU-terveydenhoito.fi?

EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta sekä terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa. Palvelun toteuttavat yhteistyössä rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos.

Avainsanat

AsiakasohjausHoitoonohjaus