Ilolan koulun arviointi

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusNuoretOppilaat

Arviointi Ilolan koulussa

Arviointikeskustelu

Arviointikeskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa käydään marraskuun loppuun mennessä. Keskustelun pohjana toimii oppilaan tekemä itsearviointi. Arviointikeskustelussa laaditaan oppilaalle henkilökohtaiset tavoitteet (1-4). Tavoitteista annetaan kopio kotiin, alkuperäinen kappale säilytetään koululla. Oppilailla, joilla on oppimissuunnitelma tai HOJKS, arviointikeskustelu voidaan toteuttaa päivityksen yhteydessä.

Väliarviointi

Väliarviointi on lukuvuositodistuksen kaltainen ja tehdään kirjallisena Wilmaan. Oppilaat saavat kirjallisen väliarvioinnin opettajan antaman suullisen palautteen kera. Kotiin ne annetaan kaikille yhtäaikaisesti tammikuun viimeisenä päivänä.

Lukuvuosiarviointi

Lukuvuositodistus annetaan kevätlukukauden päättyessä. Se on opetushallituksen ja Vantaan kaupungin opetussuunnitelman arviointiperusteiden mukainen ja siinä arvioidaan oppilaan käyttäytymistä, oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja oppilaan vahvuuksia. Käytössä on sanallinen arviointi (1.-3. lk, numeerinen 4. lk).

Formatiivinen arviointi

Formatiivisen arvioinnin välineenä käytämme Qridiä.

Oppimisen ilon päivä

Koulussamme vietetään kaksi kertaa lukuvuodessa Oppimisen ilon päivää (marras- ja maaliskuu).

Päivän tarkoituksena on tukea oppilaan formatiivista, oppimisen aikaista itsearviointia, jossa lapset osallistetaan itse tunnistamaan omaa edistymistään ja oppimistaan. Lapsia kannustetaan ja ohjataan itse tunnistamaan omia onnistumisiaan ja siten ohjaamaan omaa oppimistaan. “Olen jo oppinut nämä asiat, mitä opin seuraavaksi?”

Avainsanat

Ilolan kouluPeruskoulut