Ilolan koulun iltapäivätoiminta

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusNuoretOppilaat

Iltapäivätoiminta

Koulussa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä sitä ylempien vuosiluokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti keväisin.

Ilolan koulun iltapäivätoiminnasta vastaavat Nano kerho ja Tikkurilan ev.lut. seurakunta. Nano kerho toimii koululla ja seurakunta Ilolan seurakuntatalossa lähellä koulua.

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Iltapäivätoiminta tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa. Toimintaa järjestetään päivittäin kouluissa tai niiden lähellä olevissa tiloissa koulupäivän päätyttyä. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset tahot, järjestöt ja seurakunta. Kerhotoimintaa järjestetään kouluissa yleensä koulupäivän jälkeen. Kerhotoiminnan tavoitteena on mm. mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta

Avainsanat

Ilolan kouluPeruskoulutIltapäivätoiminta