Ilolan koulun järjestyssäännöt

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusNuoretOppilaat

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa koko koulupäivän ajan ja noin välitunnin mittaisen ajan ennen koulupäivän alkua ja opetuksellisen ajan jälkeen.

 1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Toimin yhteisten sääntöjen ja sopimusten mukaan.

 2. Järjestyssääntöjä noudatetaan koulupäivän ajan koulun alueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös retkillä ja leiri- ja yökouluissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

 • Puhun toisille ystävällisesti ja noudatan hyviä tapoja. Olen hyvä kaveri.

 • Tottelen kaikkia koulun aikuisia.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

 • Tulen kouluun riittävän levänneenä.

 • Keskityn annettuihin tehtäviin.

 • Huolehdin kotitehtävistäni.

5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

 • En koske toiseen ilman lupaa. En satuta, enkä ole ilkeä.

6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

 • Tulen täsmällisesti kouluun ja oppitunneille.

7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

 • Huolehdin yhteisestä oppimisympäristöstä.
 • Liikun sisällä kävellen ilman ulkokenkiä.
 • Säilytän ulkokengät sovitussa paikassa.
 • Tulen oppitunneille kirjat, vihkot ja muut tarvittavat opiskeluvälineet mukana ja huolehdin niistä.
 • En ota luvatta toisen omaisuutta.

8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön/ koulun aikuisen luvalla.

9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

 • En tuo kouluun rahaa tai muuta arvokasta.

10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulun alueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

Koulun käytänteitä

 • Ohjataan oppilaita hyviin tapoihin, mm. tervehtiminen ja ovien avaaminen
 • Oppilaat riisuvat ulkovaatteet ja jättävät ne naulakkoon. Sisäkengät suositeltavia.Päähineitä ei pidetä sisällä.
 • Purukumin syönti on koulussa kielletty.

 • Makeisia ja rahaa tuodaan kouluun vain erityistapauksissa (purkkaa ei silloinkaan!).

 • Viimeisen ruokailuvuoron oppilaat nostavat ruokalan tuolit ylös.

 • 3.lk:n oppilaat toimivat pareittain vuorollaan ruokalajärjestäjinä.

 • Päivän päätteeksi oppilaat nostavat kaikki luokan istuimet pulpeteille siivouksen helpottamiseksi, samoin aina niissä tiloissa, jossa ovat työskennelleet, esim. käsityö, kuvataide tms.

 • Luokan ikkunat on suljettava ja valot sammutettava oppituntien päätyttyä tai kun opettaja poistuu tilasta viimeisenä. Valot sammutetaan myös, kun kaikki poistuvat luokasta saliin/ syömään..

Kurinpitotoimet

Koulu on laatinut kasvatuskeskustelun, ojentamis-ja kurinpidollisten keinojen käyttö Ilolan koulussa- suunnitelman joka sisältää myös Vantaan kaupungin yhteiset kurinpidon toimintavaltuudet.

Perusopetuslaki 36 §: Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti.

Perusopetuslaki 35 §: Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Perusopetuslaki 29 §: Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Avainsanat

Ilolan kouluPeruskoulut