Järjestyssäännöt Ruusuvuoren koulussa

Asiasanat

Korson suuralueKoulutusNuoretOppilaat

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

6. Oppilas ei toiminnallaan aiheuta itselleen tai toiselle vaaraa.

7. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

8. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

9. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

10. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

11. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

12. Oppilas ei saa myydä, muutoin luovuttaa eikä välittää mitään koulun alueella koulupäivän aikana, pois lukien koulun sallimat tilanteet, kuten esim. koulumyyjäiset.

Turvallisuus

Ruusuvuoren koulun piha-alueet rajoittuvat lähimpiin kävelyteihin, myös koulun viereiset kentät kuuluvat välituntialueeseen. Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman lupaa on kielletty.

Polkupyörät, autot ja mopot pysäköidään niille varatuille paikoille. Mikäli oppilas käyttää mopoa tai mopoautoa toistuvasti koulupäivän aikana, häneltä evätään lupa pysäköintiin koulun alueella. Oleskelu pysäköintipaikoilla on kielletty koulupäivän aikana. Jos koulupäivän aikana liikutaan pyörällä, pyöräilykypärän käyttö on lain mukaan pakollista. Pelastustiet on pidettävä vapaina sekä sisällä että ulkona.

Kaikkien koulun ulkopuolisten henkilöiden tulee välittömästi kouluun saapuessaan ilmoittautua rehtorille tai kansliaan, josta he saavat vierailuluvan.

Käytäviä ja ovien edustoja ei saa tukkia, kaikille on annettava tilaa kulkea. Kengät on pidettävä jalassa. Kaikenlaisten hajusteiden ja muiden kemikaalien suihkuttaminen koulun tiloissa on kielletty. Suuressa koulussa on aina ihmisiä, jotka ovat allergisia tai muuten herkkiä hajuille.

Järjestyslaissa säänneltyjen vaarallisten ja ilkivaltaan soveltuvien esineiden hallussapito koulualueella ja kouluaikana on kielletty. Vaarallisia esineitä ovat esimerkiksi terä-, lyömä- ja ampuma-aseet, sytyttimet sekä terveydelle vaaralliset esineet ja niihin rinnastettavat esineet. Kaikki luvattomat tavarat viedään kansliaan, josta ne luovutetaan joko huoltajalle tai tarvittaessa poliisille.

Työrauha

Oppilaan edellytetään käyttäytyvän koulussa asiallisesti ja toisia arvostavasti. Sekä omaa että muiden työtä tulee kunnioittaa. Koulussa oppilaan tulee noudattaa annettuja ohjeita ja antaa muille työrauha ja puheenvuoro. Kaikilla on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen, kaikenlainen nimittely ja seksuaalinen häirintä on kielletty.

Oppilaan tulee olla paikalla oppitunnin alkaessa ja hänellä tulee olla mukanaan lukujärjestyksen mukaiset opiskeluvälineet. Oppitunnilta ei saa poistua omin päin, opettajalta pitää aina kysyä lupa poistumiseen. Kännykän ja muiden elektronisten laitteiden esillä oleminen ja käyttäminen oppitunnin aikana on kielletty ilman erillistä lupaa. Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevät esineet oppitunnin ajaksi.

Karkin syöminen, ja virvoitusjuomien nauttiminen ja niiden esillä pitäminen oppitunnin aikana on kielletty. Energiajuomat, limut sekä mehut ovat haitallisia terveydelle. Lisäksi niiden käyttämisestä seuraa häiriöitä oppituntien aikana sekä sotkua käytäville.

Viihtyisyys

Koulun yleinen viihtyisyys on kaikkien vastuulla. Jokaisella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön, jossa ei ole terveysuhkia yms. Ruusuvuoren koulussa kaikenlainen metelöinti käytävillä varsinkin oppituntien aikana on kielletty. Musiikkia saa kuunnella, kunhan se ei häiritse muita. Käytävillä kuljetaan rauhallisesti kävellen, juokseminen ja ryntäily on kielletty. Mikäli oppilas on myöhässä tunnilta, tulee hänen koputtaa asiallisesti oveen ja odottaa rauhassa luokan oven avautumista.

On kaikkien vastuulla pitää huolta yhteisistä tavaroista ja tiloista. Töhriminen, rikkominen ja sotkeminen on kielletty. Toisen henkilökohtaisiin tavaroihin ei saa koskea ilman lupaa. Oppilailta odotetaan tilanteeseen sopivaa käytöstä niin koulun arjessa, retkillä kuin juhlatilaisuuksissakin.

Avainsanat

Ruusuvuoren koulu