Jokivarren koulun opetuksen järjestäminen opetuspisteiden välillä

Asiasanat

Korson suuralueLapsiperheetOppilaat

Taustaa:  

Jokivarren koulussa oli aluksi vain yksi opetuspiste, kunnes vuonna 2006 rakennettiin Nikinmäen opetuspiste toiseksi opetuspisteeksi Jokivarren kouluun. Eri vuosina opetusta on järjestetty eri tavoin opetuspisteiden välillä.  

Runsaan huoltajapalautteen vuoksi rehtori, aluepäällikkö ja perusopetuksen johtaja yhdessä päättivät, että syksyllä 2022 kuullaan oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa pysyvän ja kestävän ratkaisun löytämiseksi opetuspisteiden opetuksen järjestämiseksi. Valmistelussa päätettiin, että laajan kuulemisen jälkeen virkamiehet tekevät asiasta päätöksen. 

Kuuleminen:  

Huoltajien ilta järjestettiin ti 25.10.2022, jossa keskusteltiin eri vaihtoehdoista oppilaiden sijoittamiseksi eri opetuspisteiden välille. Huoltajat saivat kyseisenä iltana myös ottaa kantaa eri vaihtoehtojen välillä tai esittää oman ehdotuksensa asiaan. 

Halutessaan asiaan oli mahdollista lähettää kannanotto pe 11.11.2022 mennessä. Vanhempainyhdistys lähetti kannanoton asiaan. 

Huoltajien oli myös mahdollista vastata sähköiseen kyselyyn 11.11. mennessä. Kyselyyn tuli 243 vastausta. 

Henkilöstön sekä oppilaiden kuulemiset järjestettiin 11.11. mennessä. 

Kuulemisten yhteenvetoon voi tutustua liitteenä olevasta diaesityksestä. 

Päätöksen perustelut:  

Rehtori, aluepäällikkö ja perusopetuksen johtaja tutustuivat kuulemisten tuloksiin ja valitsivat päätöksentekokriteereiksi seuraavat asiat:  

1. Keskeisimpänä kriteerinä oli pienten oppilaiden mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka kaikki koulun oppilaaksiottoalueen oppilaat huomioiden. 

2. Toiseksi pyrittiin löytämään ratkaisu, jossa oppilaille tulisi mahdollisimman vähän muutoksia Jokivarren koulun vuosiluokkien 1-6 koulupolun aikana. 

3. Kolmanneksi pyrittiin ennakoitavuuteen. Tällä ratkaisulla arvioidaan, että pitkällä aikajänteellä luokkien sijoitettavuus opetuspisteiden välillä saadaan turvattua. 

Päätös:  

Jokivarren koulun alueella Keravanjoen itäpuolen 1.-3. -luokkalaiset opiskelevat Nikinmäen opetuspisteessä. Keravanjoen länsipuolen 1.-3. -luokkalaiset opiskelevat Jokivarren opetuspisteessä. Kaikki 4.-6. -luokkien oppilaat opiskelevat Jokivarren opetuspisteessä. 

Yllä mainittu päätös kokee yleisen ja tehostetun tuen oppilaita. Erityinen tuki pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan samoin periaattein.  

Tämä päätös otetaan muilta osin käyttöön 1.8.2023, paitsi 6.luokkien oppilaat saavat opiskella siinä opetuspisteessä, missä he ovat opiskelleet 5.luokalla lukuvuonna 2022-23. Lukuvuonna 2023-24 kaikki oppilaat opiskelevat yllä mainitun päätöksen mukaisessa opetuspisteessä. 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 

Vantaalla 14.12.2022 

Ilkka Kalo, Perusopetuksen johtaja
Kirsi Paukku, Aluepäällikkö
Anna-Leena Säde, Rehtori

Siirry Jokivarren koulun pääsivulle