Kanniston koulun arvopohja ja järjestyssäännöt

Asiasanat

KoulutusOppilaat

Kanniston koulussa toimitaan Vantaan sivistystoimen ja Vantaan perusopetuksen arvojen mukaisesti. Kanniston koulussa arvostetaan työn iloa, joka voidaan saavuttaa yhteisöllisyyden, toisten kunnioittamisen ja lapsikeskeisyyden avulla.

Arvopohja

Arvot näkyvät koulussa

Työn ilo

 • työrauhana
 • mahdollisuutena opiskella kykyjensä mukaisesti
 • kaikkien oikeutena saada onnistumisen kokemuksia
 • kannustamisena ja rohkaisemisena
 • oppimisprosessin merkityksen korostamisena
 • turvallisuuden tunteena koulussa

Yhteisöllisyys

 • yhdessä oppimisena, osaamisen jakamisena ja toisten auttamisena
 • vastuullisena käyttäytymisenä
 • yhteisten sääntöjen noudattamisena
 • avoimena vuorovaikutuskulttuurina
 • Toisten kunnioittaminen

Työrauha

 • toisten kohtelemisena yksilöinä
 • yhteisen ympäristön kunnioittamisena
 • kohteliaana ja ystävällisenä käytöksenä

Lapsikeskeisyys

 • päätösten tekemisenä lapsen parhaaksi
 • oikeudenmukaisena resurssien jakamisena‍

Järjestyssäännöt

 1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
 3. Oppilas noudattaa hyviä käytöstapoja ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä.
 4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.
 5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.
 6. Oppilas saapuu ajoissa tunneille.
 7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa ympäristöä ja toisten omaisuutta.
 8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi koulun aikuisen luvalla.
 9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.
 10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.
 11. Oppilas noudattaa koulun aikuisten ohjeita.

Palaa takaisin Kanniston koulun etusivulle

Avainsanat

Kanniston koulu