Kanniston koulun oppilaskunta

Asiasanat

Kivistön suuralueKoulutusOppilaat

Oppilaskunta muodostuu koulun kaikista oppilaista, aivan kuten yhteiskunta muodostuu sen kansalaisista. Jotta koulun oppilaiden asioita voitaisiin edistää, tarvitaan pienempi porukka tekemään työtä. Tätä porukkaa kutsutaan oppilaskunnan hallitukseksi. Yhteiskunnassa samalla idealla toimii eduskunta. Yleensä oppilaskunnan hallituksessa on jokaiselta luokalta edustaja, isoissa kouluissa edustajat saatetaan valita luokkatasoilta, jotta hallituksesta ei tule liian suurta.

Oppilaskunnan hallituksen tulee kysyä koko koulun oppilaskunnan mielipidettä tärkeissä asioissa, jotta hallitus edustaisi kaikkia oppilaita. Kun mielipiteitä kysytään, muista tuoda oma kantasi esille, jotta sinulle tärkeät asiat menisivät eteenpäin.

Kanniston koulun oppilaskunta

Lukuvuosi 22-23

Oppilaskuntatoiminta

Kanniston koulun oppilaskunnan hallitus koostuu syyslukukaudella 2.-6. -luokkien oppilaista. Kevätlukukaudella myös 1.luokkien oppilaat osallistuvat oppilaskunnan hallituksen toimintaan. Oppilaat valitsevat luokaltaan yhden varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen edustamaan luokkaansa oppilaskunnan hallituksessa.

Hallitus järjestää vuoden mittaan erilaisia tempauksia sekä tekee yteistyötä koulun YHR:n kanssa.

Rehtorin mehuhetket järjestetään yhdessä YHR:n kanssa, jolloin keskustellaan oppilaskunnan esille tuomista ajatuksista ja kehittämisideoista. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat mukana myös hyvinvointiagentteina, joiden tehtävänä on soluttautua eli seurata ja tutustua kummiluokkansa oppilaiden arkeen kerran syyslukukaudessa ja kerran kevätlukukaudessa. Agentti tekee päivän aikana muistiinpanoja ja tulee raportoimaan ne  YHR-käsittelyyn.    

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Sari Lindberg ja Elina Luokola.

 

Tästä takaisin Kanniston koulun etusivulle.