Kartanonkosken koulu poissaolohakemus

Tällä sivulla esitellään poissaolohakemus.

Perusopetuslain (628/1998) mukaan Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tästä syystä poissaolo ja sen perusteet tulee ilmoittaa aamulla ennen koulun alkua Wilmalla.

Erityisruokavaliota noudattavien tulee ilmoittaa poissaolonsa myös kouluravintolaan:

  • Erityisruokavalioita koskevat poissaoloilmoitukset pääkoulua varten klo 7.30 ja Tammistoa varten klo 7.00 mennessä p. 040 615 2507 (tekstiviestinä, Whatsappissa tai soittamalla)

Juuri

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle koulupäivän alkaessa. Ilmoitus tehdään noudattaen sitä käytäntöä, josta on erikseen sovittu oman opettajan kanssa.

Runko ja Latva

Mikäli oppilas jää pois koulusta sairauden tai muun pakottavan esteen vuoksi, on huoltajan ilmoitettava asiasta luokanopettajalle tai ryhmäohjaajalle heti aamulla. Poissaoloista ilmoitetaan ensisijaisesti Wilman kautta. Jos Wilma-viestin lähettäminen ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä puhelimitse koulusihteeri Leila Pitkoselle, p. 040 356 2893. Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan omalle opettajalle puhelimella, mikäli ilmoituskäytännöstä on sovittu opettajan kanssa. Luokanopettajien ja ryhmänohjaajien tehtäviin kuuluu seurata oppilaiden poissaoloja. Poissaolojen huoliraja on 50 tuntia lukukaudessa, jonka jälkeen koulusta otetaan yhteys huoltajaan.

Poissaolohakemus

Opetuksesta vapautusta voi hakea perustellun syyn vuosi 1-3 päivän ajaksi luokanopettajalta tai ryhmänohjaajalta poissaolohakemuksella. Hakemuksessa tulee selvittää, miten poissaolon aikaisista koululäksyistä ja –tehtävistä huolehditaan. Kolmea päivää pidemmät poissaolot myöntää rehtori. Poissaolohakemus tehdään Wilman kautta (Hakemukset ja päätökset -välilehti > avoimet hakemukset > loma-anomus 1-3pv/ yli 3pv). Poissaolohakemus on tehtävä kaksi viikkoa ennen aiottua vapautusta kouluopetuksesta. Liikuntatuntien pitkien ja/tai toistuvien poissaolojen syystä huoltajan tulee toimittaa koululle lääkärintodistus tms. luotettava selvitys.