Kartanonkosken koulun järjestyssäännöt

Sivulla esitellään koulun järjestyssäännöt.

Järjestyssäännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata kaikille rauhallinen ja turvallinen koulutyö sekä viihtyisä työskentely ympäristö. Sääntöjä tulee noudattaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain ja tarvittaessa voidaan tehdä luokkakohtaisia lisäohjeita.

 1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
 2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
 3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti muita kohtaan. 
 4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan. 
 5. Oppilas ei kiusaa, syrji, käyttäydy uhkaavasti eikä vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
 6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua. 
 7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. Oppilas ei saa myydä, luovuttaa eikä välittää mitään koulupäivän aikana koulun alueella, pois lukien koulun määrittelemät tilanteet, esim. myyjäiset.
 8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla. 
 9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan  vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta. 
 10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla. 

Järjestyssääntöjen tarkennukset:

2. Kouluaikana ei saa poistua koulun alueelta. Koulualueeseen kuuluu koulurakennus ja koulun piha-alueet. Koulualue rajoittuu pohjoisessa puistoalueeseen, idässä Tilkuntiehen, etelässä puisto- ja parkkialueeseen ja lännessä Promenadiin (ns. koivukujaan). Välituntialue on koulun hiekkapiha rajoittuen Tilkuntiehen ja toisessa päässä päiväkodin pihaan. Välituntialue on aidattujen alueiden sisäpuoli. Välituntialueeseen kuuluu myös Kartanonkosken urheilupuisto, jonka käytöstä on laadittu erilliset ohjeet.

3 - 5. Koulussa ei saa kiroilla, kiusata, nimitellä, töniä, lyödä tai potkia toisia. Kivien, hiekan, keppien, lumipallojen yms. heittely ja kasvien repiminen ei ole sallittua. Koulussa tervehditään, kiitetään, annetaan puheenvuoro ja kuunnellaan toisia arvostaen. Koulun käytävillä tulee liikkua rauhallisesti ja hiljaisesti huomioiden muiden oppitunnit.

Juokseminen on kielletty koulurakennuksessa muualla kuin liikuntasalissa liikuntatunnin aikana. Kouluruokailussa syödään ainoastaan koululounasta oman ruokailuvuoron aikana. Terveellinen välipala syödään kouluravintolassa välipalavälitunnilla klo 14-14.15. Epäterveelliset välipalat, kuten energiajuomat, on kielletty koulupäivän aikana.

6. Olet oppivelvollinen. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Korkeintaan kolmen päivän poissaoloon pyydetään lupa luokanopettajalta tai ryhmänohjaajalta, pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori. Kotiinlähtöön sairastumisen takia pyydetään lupa terveydenhoitajalta tai opettajalta. Tule kouluun sekä oppitunneille ajoissa. Opettaja merkitsee myöhästymiset ja poissaolot Wilmaan.

7. Koulussa jokaisen oppilaan ja aikuisen tulee toimia siten, että koulukiinteistö ja irtaimisto säilyvät hyvässä kunnossa. Vastuu koulun yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä kuuluu kaikille. Koulun sisätiloissa liikutaan sukkasillaan tai sisäkengillä. Sisätiloissa ei käytetä päähinettä eikä ulkovaatteita. Huolehdi tavaroistasi pitämällä ne järjestyksessä ja niille varatuissa paikoissa. Toisten tavaroiden ottaminen tai niihin koskeminen ilman omistajan lupaa on kiellettyä. Myös toisen omaisuuden turmeleminen on kiellettyä. Jos oppilas tahallisesti vaurioittaa koulun tiloja, kalusteita. laitteita tai välineitä, oppilas on korvausvelvollinen. Omien arvoesineiden (esim. kännykät ja muut mobiililaitteet, lelut) tuominen kouluun on kokonaan oppilaan omalla ja hänen huoltajiensa vastuulla.

8. Koulun tietokoneiden, Chromebookien ja tablettien käyttöä koskee erillinen Vantaan kaupungin ohjeistus, jonka noudattamiseen oppilaat sitoutuvat allekirjoittamalla käyttäjäsopimuksen. Kännykkä tai muu mobiililaite on oltava repussa äänettömänä oppitunnin aikana, ellei opettaja ole antanut lupaa sen käyttämiseen.

9. Kouluun ei saa tuoda teräaseita, lyömäaseita, asejäljitelmiä (replika-aseet), leikkipyssyjä, muovikuula-aseita laserosoittimia tai kemikaaleja eikä muitakaan vaaralliseksi katsottavia esineitä tai aineita.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden sekä päihteiden käyttö on kielletty kouluaikana ja koulun alueella. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun toisen vahingoittamiseen tai uhkailuun soveltuvat esineet ja aineet.

10. Koulupäivän päätyttyä lähdetään heti kotiin. Koulurakennukseen tai pihalle ei saa jäädä oleilemaan.

Välituntisäännöt

Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona, joten pukeutumisen tulee olla säänmukainen. Piha ja välituntialueeksi on tarkoitettu aidattujen alueiden sisäpuoli.

Nurmikkoalueet ja kukkapenkit eivät ole leikkipaikkoja. Latvan oppilailla voi olla välitunnit sisällä. Välitunneilla ei saa poistua koulun alueelta.
1. Riisu ulkokenkäsi eteisessä ja liiku sisällä sisäkengillä tai sukkasilla.

2. Sisävälitunnilla on huomioitava, että käytävillä on pystyttävä kulkemaan esteettä.

3. Mene ulkovälitunnille reippaasti säänmukaisesti pukeutuneena.

4. Välituntialueelta ei saa poistua ilman lupaa. Pyörätelineet/mopoparkkialueet eivät ole leikki-/oleskelualuetta.

5. Pyöriä, potkulautoja, rullaluistimia, yms. ei saa käyttää koulupäivän aikana, ellei siitä ole erikseen sovittu.

6. Koripallorenkaissa ei saa roikkua eikä puuseinälle kiipeillä.

7. Hiekkalaatikolla ja sen lähialueella saavat olla vain esi-2.luokkalaiset, eivät muut.

8. Kivien, hiekan, keppien, lumipallojen, ym. heittely ja kasvien repiminen on kielletty.

9. Jalkapalloa saa pelata/käyttää vain kentällä (talvella maalien luona kentän
läheisyydessä).

10. Pihavälineet ovat kaikkien oppilaiden yhteisessä käytössä, vuoroa odotetaan laskien 0-100.

11. Poistumisportailla oleskelu on kielletty välitunnin aikana.

12. Latvan oppilaat saavat käyttää puhelinta välitunneilla, mutta EI ruokailussa. Juuren ja Rungon oppilaat eivät saa koulupäivän aikana käyttää puhelimia.

13. Välituntivalvojan tehtävänä on puuttua kiusaamiseen. Kerro siis rohkeasti valvojalle,jos havaitset kiusaamista.

Rungon ja Latvan välipalavälitunneilla klo 14.15 (torstaisin klo 14.25) sisävalvojat valvovat myös välipalan syöjiä.

Välipalan voi ostaa koulun ravintolasta tai tuoda kotoa. Välipalaa syödään vain
kouluravintolassa. Välipalasta on ohjeet järjestyssäännöissä.

Kaikki Latvan välitunnit ovat sisävälitunteja, mutta oppilaiden toivotaan käyvän myös ulkona. Latvan oppilaat voivat viettää välitunteja aulassa sekä Karuna - ja Inkala -soluissa.
Muista solutiloista pitää poistua sisävälituntienkin ajaksi. Juuren ja Rungon oppilaat menevät aina ulos, elleivät ole syömässä välipalaa.

Välituntivälinelainaamon säännöt

 1. 1. Jonotan maton reunalla, jotta välitunnille menijät mahtuvat kulkemaan ovesta.
 2. Yhteisiä välineitämme saavat lainata kaikki. Jokaisella luokalla on viisi lainauskorttia, joilla lainaavat jonossa ensimmäiseksi. Toiminnan nopeuttamiseksi ilman lainauskorttia lainaavat aina jonon hännille.
 3. Annan lainaamon työntekijöille työrauhan enkä etuile, tungeksi ovelle tai ota tavaraa omin luvin.
 4. Palautan lainaamani välineet lainaamoon, myös käytössä rikkoutuneet, jotta tiedetään mitä pitää hankkia lisää.

Rungon oppilaat lainaavat ripeästi välitunnin alussa ja Juuren oppilaat sen jälkeen. Isot eivät jää norkoilemaan käytäville, jotta pienet uskaltavat tulla lainaamaan. Välitunnin ajan lainaamo pidetään kiinni ja avataan kellon soidessa välineiden palautusta varten.

Latvan välituntiliikuntasäännöt ulkona

 1. Välituntivalvoja aukaisee ulkoliikuntavaraston, jossa on kärryssä yläkoulun ulkovälitunneille välineitä.
 2. Kärryssä on: 3 koripalloa, 3 pihajalkapalloa, 2 tennispalloa heittämistä varten, 1 petankkipeli, 2 pitkää hyppynarua, 6 twistiä, 1 mölkky.
 3. Lainaaja palauttaa välineet takaisin kärryyn, joka voi olla sovitusti ulkoliikuntavaraston edessä.
 4. Jos joku väline menee rikki tai häviää, tee välittömästi ilmoitus valvojalle.
 5. Pidetään yhdessä huolta välituntien välineistöstä!

Kentän välituntisäännöt talvella
• Kun kenttä on jäädytetty, voi kentälle mennä ainoastaan klo 12.00–12.30.
• Kentällä voi luistella ja pelata kiekkoa, jos on omat välineet mukana.
• Kengillä ei mennä jäälle.
• Kiekkopelejä pelataan toisessa päädyssä ja vapaaluistelua toisessa päädyssä.
• 1.-6.-luokkalaisilla tulee olla kypärä päässä.
• Kentälle saa mennä vasta kun välituntivalvoja on tullut paikalle, luistimia saa laittaa
jalkaan ennen sitä.
• Kenttävalvoja viheltää viimeistään 12.25, jotta kaikki ehtivät tunnille ajoissa.
• Jos välitunnin jälkeen on alkamassa liikuntatunti, luistelijat toimivat
liikunnanopettajan ohjeiden mukaisesti. Vastuu luistelijoista siirtyy
liikunnanopettajille kellojen soidessa.