Kartanonkosken koulun opetussuunnitelma

Nykyinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.-6. vuosiluokilla 1.8.2016. Vuosiluokat 7-9
siirtyivät siihen vaiheittain. Vantaan tuntijakoon tuli muutos 1.8.2020 lähtien, kun B1-ruotsin tuntimäärään lisättiin 9. luokalle yksi vuosiviikkotunti. Lukuvuonna 2022-2023, otetaan Vantaalla kokeiluun 7. luokilla tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus 0,5vvt. Oppiainetta opiskellaan näin ollen viikoittain 1 tunti puolen vuoden ajan joko syys- tai kevätlukukaudella.

Opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa  http://vantaawiki.fi/pops/Kartanonkosken_koulu sekä pdf-muodossa alla.