Oppilashuolto esiopetuksessa

Oppilashuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää jokaisen lapsen hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Hyvin toimivassa yhteisössä vallitsee luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri.

Kuva päiväkodin seinästä.

Esiopetuksen oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, yhteisöllistä hyvinvointityötä. Yhteisöllinen oppilashuolto sisältää koko esiopetusyhteisön hyvinvointia tukevaa työtä erilaisin menetelmin. Tämän lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaisiin oppilashuollon palveluihin. Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää neuvolan terveydenhoitopalvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä tarvittaessa eri alan asiantuntijoista koostuvan monialaisen asiantuntijaryhmän palvelut. 

Keskeistä esiopetuksen oppilashuollossa on lapsen eheän oppimisen polun turvaaminen.

Mitä on Vantaan esiopetuksen hyvinvointityö

Katso video Dreambroker palvelussa >

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on edistää positiivista vuorovaikutusta esiopetusyhteisössä, rakentaa ja ylläpitää turvallista ja tasavertaista ilmapiiriä ja ryhmäytymistä, huomioida ja arvostaa lapsiryhmän eri kieliä ja kulttuureita sekä edistää lasten osallisuutta. Kehittäminen ja toteuttaminen tapahtuvat yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. 

Esiopetusyhteisön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kokoontuu pienalueittain ja siihen kuuluvat pienalueen esiopetusta järjestävien päiväkotien johtajat, esiopetuksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien edustus, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koulun edustaja ja huoltajien edustaja. Huoltajat voivat tiedustella mahdollisuutta osallistua YHR:n toimintaan päiväkodin johtajalta. 

Vantaan kaupungin päiväkodit >

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Huoltajilla on myös mahdollisuus käyttää kuraattorin, psykologin sekä neuvolan terveydenhoitajan palveluita lapsen asioissa. Tarvittaessa lapsen tilanteen kohentamiseksi voidaan huoltajien luvalla kutsua koolle monialainen asiantuntijaryhmä. 

Esiopetuksen kuraattori

Avainsanat

OppilashuoltoEskariPsykologiKuraattoriHyvinvointi