Jaostot

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Vantaan kaupungissa toimii viisi jaostoa, jotka käsittelevät kaupungin eri asioita. Kaupunginhallituksen yhteydessä toimii konsernijaosto, joka käsittelee kaupungin konserniyhtiöihin liittyviä asioita. Myös kaupunkiympäristölautakunnalla, kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalla sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalla on omat jaostonsa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Hallintosäännön 8 luvun 6 §:n mukaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ohessa toimii ruotsinkielinen jaosto. Jaostossa on vähintään viisi kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet on valittava ruotsinkieliseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan yksilöasioiden jaosto

Hallintosäännön 8 luvun 6 §:n mukaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ohessa toimii yksilöasioiden jaosto, johon kaupunginvaltuusto valitsee kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä vähintään viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto

Lupajaosto toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena, terveydensuojelu-lain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena, tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena, lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena ja kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

esittelijät
apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, tero.anttila[at]vantaa.fi
rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto, risto.levanto[at]vantaa.fi
ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, katariina.rautalahti[at]vantaa.fi

sihteeri
lupasihteeri Hanni Sauren, puh. 040 725 4238, hanni.sauren[at]vantaa.fi

Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävä on avustaa kaupunginhallitusta sen tehtävissä. Kaupunginvaltuusto valitsee konsernijaoston jäsenet sekä varajäsenet kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

sihteeri
hallintoasiantuntija Nella Lehtinen, puh. 040 186 5739, nella.lehtinen[at]vantaa.fi