Lautakunnat

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Lautakunnat ovat kaupungin asiantuntijatoimielimiä. Lautakunnan tehtävä on johtaa ja valvoa palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa kuntalaisnäkökulmaa palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kuvassa Vantaan kaupungintalon sisäänkäynti ulkoapäin.

Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrän, tehtävät sekä nimeää jäsenet niihin.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lautakunta vastaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan kehittämisestä ja palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä siten, että asukkaille ja käyttäjille varataan mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi lautakunnan vastuulla on palveluiden vaikuttavuuden seuranta ja arviointi.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta vastaa kaupungin omista aikuisopiston-, taiteen perusopetuksen oppilaitosten-, kulttuuri-, kirjasto- liikunta-, nuoriso- ja yhteisöpalveluista. Lautakunnan vastuulla on kuntalaisten osallisuuden sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen, kaupungin neuvonta- ja asiointipalvelut, taiteen perusopetuksen järjestäminen, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston palvelut, kaupungin museotoiminta, aikuisopiston toiminta sekä aikuisten perusopetuksen järjestäminen sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminta. Kaupunkikulttuurilautakunta päättää myös tehtäväalueensa avustusten ja apurahojen myöntämisestä.

Kaupunkitilalautakunta

Kaupunkitilalautakunta vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, julkisista toimitiloista sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta. Lautakunta käsittelee muun muassa katu- ja puistosuunnitelmia, toimitilahankkeiden suunnitelmia, vastuualueisiinsa liittyviä urakkahankintoja, maanluovutuksia ja -ostoja sekä maa- ja asuntopolitiikkaan liittyviä periaatelinjauksia.

esittelijät
apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, tero.anttila[at]vantaa.fi
kaupungininsinööri Henry Westlin, henry.westlin[at]vantaa.fi
kiinteistöjohtaja Antti Kari, antti.kari[at]vantaa.fi

sihteeri
hallintoasiantuntija Jaakko Ranto, puh. 040 706 5126, jaakko.ranto[at]vantaa.fi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa Vantaan kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Lautakunta käsittelee muun muassa kaavoitusasioita, kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyviä periaatelinjauksia sekä ympäristövastuullisuuteen ja resurssiviisauteen liittyviä asioita.

esittelijät
apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, tero.anttila[at]vantaa.fi
kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, tarja.a.laine[at]vantaa.fi

sihteeri
hallintoasiantuntija Katariina Nummi, puh. 040 571 0688, katariina.nummi[at]vantaa.fi

Keskusvaalilautakunta

Vaalilaki edellyttää jokaisessa kunnassa olevan keskusvaalilautakunnan, joka vastaa kunnallisten ja valtiollisten sekä aluevaalien järjestämisestä.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen. Se on osa ulkoista tarkastusta yhdessä ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön ja tilintarkastajan kanssa. Tarkastuslautakunnan kaikki jäsenet ovat kaupunginvaltuutettuja. Tarkastuslautakunta julkaisee vuosittain arviointikertomuksen.

Avainsanat

LautakunnatPäätökset