Vaikuttamistoimielimet

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Vaikuttamistoimielinten verkkosivut

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta seuraa etnisten vähemmistöjen elinoloja ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä valtion maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan vaikutuksia Vantaalla.

Neuvottelukunta kokoaa saman pöydän ympärille poliittisia ryhmiä edustavat luottamushenkilöt, maahanmuuttajat, heitä edustavat järjestötoimijat ja asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia kotoutumiseen liittyviä asioita.

Neuvottelukunta seuraa lakisääteisen kotouttamisohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteutusta ja vaikuttaa tekemällä kaupunginhallitukselle aloitteita maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevien asioiden kehittämiseksi.

Svenska kommittén

Svenska kommittén seuraa kaupungin toimintaa ja palveluita sekä edistää ruotsinkielisten kuntien asukkaiden hyvinvointia. Valiokunta voi ottaa kantaa Vantaan ruotsinkieliseen väestöön liittyvissä asioissa. Svenska kommittén toimii vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhdistysten, kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Toimikunta pyrkii myös edistämään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua mm. kaupunkipalvelujen suunnitteluun.

Lisätietoja

Anu Anttila

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta
Suunnittelija
050 314 5600 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Laura Kotiranta

Nuorisovaltuusto
Koordinaattori
0406268381 etunimi.sukunimi@vantaa.fi