Tietojen tarkastaminen

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa kerättyjen potilas- ja asiakastietojen tarkastamisesta, keräämisestä, korjaamisesta ja luovuttamisesta omaisille.

Tietojen tarkastaminen ja muut rekisteröidyn oikeudet

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista kerätään hoitoon ja huoltoon liittyvää tietoa asiakas- ja potilasrekistereihin. Asiakkailla on lähtökohtaisesti oikeus saada pääsy näihin tietoihin. Lisäksi asiakkailla on oikeus pyytää Vantaan kaupunkia korjaamaan tai oikaisemaan tietoja, jos ne ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tarpeettomat tai virheelliset tiedot voidaan pyytää myös poistamaan. Tietojen korjaamisen ja poistamisen mahdollisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tältä sivulta löytyvät ohjeet potilas- ja asiakasasiakirjojen tarkastus-, korjaus- ja poistamisoikeuden toteuttamiseen eri tilanteissa, sekä lomakkeet näiden oikeuksien hakemiseksi.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä Vantaan kaupungin palveluissa
 

Katso, miten Vantaalla käsitellään henkilötietojasi

Avainsanat

NeuvontaAsiakasohjausTietopyynnötTietosuoja