Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiasanat

Hyvinvointi ja yhteisöllisyysAsukkaat

Vantaalla edistetään kaikenikäisten ja -taustaisten kaupunkilaisten hyvinvointia monin tavoin.

Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, seurakuntien, järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa. Hyvinvointialueuudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi Vantaan osalta Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle – siitä huolimatta Vantaalla tehdään edelleen työtä vantaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kasvatus, koulutus, kulttuuri, liikunta, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, turvallinen elinympäristö – muun muassa näiden teemojen sisällä kunta tekee hyvinvointityötään.

Hyvinvoinnin määritelmä

Kuva: Vantaan kaupungin hyvinvoinnin määritelmä.  

Vantaan kaupungin hyvinvoinnin määritelmässä hyvinvointi koostuu terveyden, yhteisöllisyyden, elinympäristön, jatkuvan oppimisen sekä työn ja toimeentulon osa-alueista, joiden pohjalta rakentuu yksilön koettu hyvinvointi, elämänlaatu ja onnellisuus. Tämän jaottelun avulla jäsennetään hyvinvointityötä ja laaditaan esimerkiksi hyvinvointityölle tavoitteita. 

Lain mukaan kunnan tulee nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaava toimielin. Vantaan kaupungilla se on kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta. Vantaan kaupunkistrategia 2022-2025 määrittää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Vantaan kaupungilla johdetaan "Hyvinvointia rakentava Vantaa" -strategiateeman kautta.

Lisätietoa hyvinvointityöstä

Avainsanat

Hyvinvointi