Väestö ja ennuste

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelut

Vantaan väestönkasvu hidastui vuonna 2021, koska Vantaa menetti väestöään muualle Suomeen. Väestöennusteen mukaan kasvu kuitenkin jatkuu tulevaisuudessa vahvana pienen suvantovaiheen jälkeen. Väestö ja ennuste sivulle on koottu tietoa Vantaan väestönkehityksestä, väestörakenteesta ja muuttoliikkeestä.

Vantaan väestönkasvu alhaisella tasolla

Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan Vantaalla oli vuoden 2021 lopussa 239 206 asukasta. Väestö kasvoi viime vuonna 1975 asukkaalla (0,8 %), mikä oli lähes 1500 vähemmän kuin vuonna 2020. Vantaan väestönkasvu on viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuosina 2004–2005. Muuttoliikkeestä ei ole vielä tullut lopullisia tietoja, mutta ennakkotietojen mukaan Vantaan kasvun hidastuminen johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, josta Vantaa näyttäisi saavan enemmän muuttotappiota kuin koskaan aiemmin, 1400 henkeä.

Kaikista Suomen kunnista väestönkasvu oli selvästi suurinta Espoossa (4300). Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Tampereella (3200) ja Oulussa (2200), joiden jälkeen tuli Vantaa.

Vantaan väestössä tapahtui historiallinen käänne viime vuonna, sillä miesten määrä ohitti naisten määrän lähes tuhannella hengellä. Vieraskielisiä oli 23 prosenttia väestöstä ja yleisin vieras kieli oli edelleen venäjä.

Maaliskuun 2022 väestötiedot

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden 2022 maaliskuussa 239 900. Väestö on kasvanut alkuvuoden aikana 680 asukkaalla, joka oli 300 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2021. Kuntien välinen muuttoliike oli edelleen miinuksella, mutta luonnollinen väestönlisäys ja maahanmuutto pitivät väestönkasvun positiivisena.

Vantaan väestö kasvoi tammi-maaliskuun aikana 680 asukkaalla, joka oli 300 henkilöä vähemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa.

Vantaalaiset naiset ja miehet kouluttautuvat eri aloille

Vantaan 25 vuotta täyttäneestä väestöstä 26 prosenttia oli suorittanut enintään perusasteen, 38 prosenttia toisen asteen ja 36 prosenttia korkea-asteen tutkinnon vuonna 2020. Korkea-aste voidaan jakaa kolmeen osaan, joista alimman korkea-asteen suorittaneita oli 9 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 15 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen 12 prosenttia. Suurista kaupungeista koulutustaso oli korkein Espoossa ja matalin Vantaalla.

Miehet ja naiset kouluttautuvat eri aloille. Vantaalaisista miehistä peräti 43 prosenttia oli valmistunut tekniikan aloilta, kun seuraavaksi suosituimmalta, kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden, alalta oli valmistunut 15 prosenttia. Naisilla kaksi suosituinta alaa erottuivat selvästi: kaupan, hallinnon tai oikeustieteiden tutkinto oli 27 prosentilla ja terveys- tai hyvinvointialojen tutkinto 24 prosentilla.

Vantaan väestönkasvun ennustetaan hidastuvan, mutta vain hetkeksi

Uusi väestöennuste on tehty koko Vantaalle vuosille 2021‒2045 ja Vantaan osa-alueille vuosille 2021‒2031. Vantaan väkiluvun ennustetaan kasvavan edelleen nopeasti, vaikka edellisten vuosien ennätyksellisen suuren väestönkasvun arvioidaan hieman hidastuvan lähivuosina.

Vantaan vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan olevan keskimäärin 1,8 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä vastaa noin 4 600 uutta vantaalaista vuodessa. Kasvun arvioidaan olevan voimakkainta vuosina 2024‒2027.

Visualisointi Vantaan väestöennusteesta 2021

Visualisointi väestöennusteesta Vantaalla ja sen osa-alueilla.

Visualisointi Vantaan väestöennusteesta

Vantaan ruotsinkielinen väestö vähenee

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrä on laskenut 1980-luvulta saakka muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. 2000-luvun alusta ruotsinkielisen väestön määrä on pudonnut 6 030 henkilöstä alle 5 600 henkilöön. Uuden ennusteen mukaan ruotsinkielisen väestön määrä laskee edelleen, mutta aiempia vuosia hieman hitaammin.

Vuodenvaihteessa 2020/2021 Vantaalla oli 5 579 ruotsia äidinkielenään puhuvaa asukasta ja määrän arvioidaan vuonna 2031 olevan noin 5 550. Ennustekauden alkuvuosina ruotsinkielinen väestö vähenee noin 0,2 prosenttia vuodessa ja sen jälkeen muutoksen arvioidaan olevan pienempää. Vuosien 2001 ja 2021 välisenä aikana ruotsinkielisten osuus Vantaan koko väestöstä on pienentynyt 3,4 prosentista 2,4 prosenttiin ja osuuden ennustetaan pienentyvän 2,0 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä.

Avainsanat

TilastotVäestöEnnusteMuuttoliikeMaahanmuutto