Väestö ja ennuste

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelut

Vantaan väestönkasvu voimistui vuonna 2022, koska Vantaa sai ennätyssuuren muuttovoiton ulkomailta. Lisäksi muuttotappio muualle Suomeen väheni. Väestöennusteen mukaan kasvu jatkuu tulevaisuudessakin vahvana pienen suvantovaiheen jälkeen.

Väestön ennakkotiedot kuukausittain

Väestönmuutosten ennakkotiedot julkaistaan kuukausittain. Katso Vantaan ja muiden suurten kaupunkien ajankohtaiset tiedot väestönkehityksestä, syntyneistä ja kuolleista sekä kotimaan ja ulkomaan muuttoliikkeestä.

Väestön ennakkotiedot vuonna 2022

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli 242 917 vuoden 2022 lopussa. Asukkaita oli tullut lisää 3 700 (1,6 %), joka toteutuessaan olisi 1 700 henkeä enemmän kuin vuonna 2021. Vantaan väestönkasvu jäi poikkeuksellisen alhaiseksi vuonna 2021, mutta nyt palattiin vuoden 2020 tasolle. Vantaan väestönkasvu oli Suomen kunnista neljänneksi suurinta.

Kasvun taustalla on maahanmuutto, josta Vantaa sai ennätyssuuren muuttovoiton, peräti 3 600 henkilöä. Vantaalaisia kuoli enemmän kuin kertaakaan aiemmin, lähes 1800 henkeä, mikä yhdistettynä matalaan syntyvyyteen sai myös luonnollisen väestönkasvun jäämään ennätysmatalaksi (+720). Vaikka kotimaan nettomuutto jäi negatiiviseksi 700 hengen verran, on se puolet vähemmän kuin vuonna 2021.

Vantaan väestönkasvun ennustetaan jatkuvan, mutta ennätysvuosia hitaammin

Uusi väestöennuste on tehty koko Vantaalle vuosille 2022‒2045 ja Vantaan osa-alueille vuosille 2022‒2031. Vantaan väkiluvun ennustetaan kasvavan, mutta ennätysvuosia 2018–2019 hitaammin. Vantaan vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan olevan keskimäärin 1,6 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä vastaa noin 4 100 uutta vantaalaista vuodessa. Uudisrakentamisen myötä kasvun arvioidaan olevan voimakkainta vuosina 2025‒2027.

Vuoden 2021 lopussa Vantaalla asui 239 206 henkilöä. Uuden ennusteen mukaan väestöä olisi vuoden 2025 lopussa noin 255 000 ja vuoden 2027 aikana ylitettäisiin 260 000 asukkaan raja. Vuoden 2031 lopussa Vantaalla arvioidaan olevan yli 280 000 asukasta.

Visualisointi Vantaan väestöennusteesta 2022

Visualisointi väestöennusteesta Vantaalla ja sen osa-alueilla.

Visualisointi Vantaan väestöennusteesta

Uusi verkkosivusto tarjoaa kokonaiskuvan väestöstä ja muuttoliikkeestä

Vuodenvaihteen 2021/2022 väestötiedot on ensimmäistä kertaa julkaistu monipuolisena verkkosivustona. Tiedot on koottu eri teemojen alle, jotta tieto löytyy nopeammin ja helpommin. Jokaisesta teemasta on nostettu esille tärkeimpiä ilmiöitä tekstien ja kuvioiden avulla. Vantaan väestössä ja muuttoliikkeessä on tapahtunut viime vuosina isoja muutoksia, joista voit lukea lisää uudelta sivustolta.

Vantaalla oli 239 206 asukasta vuoden 2021 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2021 aikana 1975 asukkaalla (0,8 %), mikä oli lähes 1500 vähemmän kuin vuonna 2020. Vantaan väestönkasvu on viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuosina 2004–2005. Vantaan kasvun hidastuminen johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, josta Vantaa sai enemmän muuttotappiota kuin koskaan aiemmin, 1300 henkeä.

Vantaan väestössä tapahtui historiallinen käänne vuonna 2021, sillä miehiä on nykyisin naisia enemmän. Vieraskielisiä oli 23 prosenttia väestöstä ja yleisin vieras kieli oli edelleen venäjä.

Vantaalaiset naiset ja miehet kouluttautuvat eri aloille

Vantaan 25 vuotta täyttäneestä väestöstä 26 prosenttia oli suorittanut enintään perusasteen, 38 prosenttia toisen asteen ja 36 prosenttia korkea-asteen tutkinnon vuonna 2020. Korkea-aste voidaan jakaa kolmeen osaan, joista alimman korkea-asteen suorittaneita oli 9 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 15 prosenttia ja ylemmän korkeakouluasteen 12 prosenttia. Suurista kaupungeista koulutustaso oli korkein Espoossa ja matalin Vantaalla.

Miehet ja naiset kouluttautuvat eri aloille. Vantaalaisista miehistä peräti 43 prosenttia oli valmistunut tekniikan aloilta, kun seuraavaksi suosituimmalta, kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden, alalta oli valmistunut 15 prosenttia. Naisilla kaksi suosituinta alaa erottuivat selvästi: kaupan, hallinnon tai oikeustieteiden tutkinto oli 27 prosentilla ja terveys- tai hyvinvointialojen tutkinto 24 prosentilla.

Vantaan ruotsinkielinen väestö vähenee

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrä on laskenut 1980-luvulta saakka muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. 2000-luvun alusta ruotsinkielisen väestön määrä on pudonnut 6 030 henkilöstä alle 5 600 henkilöön. Uuden ennusteen mukaan ruotsinkielisen väestön määrä laskee edelleen, mutta aiempia vuosia hieman hitaammin.

Vuodenvaihteessa 2020/2021 Vantaalla oli 5 579 ruotsia äidinkielenään puhuvaa asukasta ja määrän arvioidaan vuonna 2031 olevan noin 5 550. Ennustekauden alkuvuosina ruotsinkielinen väestö vähenee noin 0,2 prosenttia vuodessa ja sen jälkeen muutoksen arvioidaan olevan pienempää. Vuosien 2001 ja 2021 välisenä aikana ruotsinkielisten osuus Vantaan koko väestöstä on pienentynyt 3,4 prosentista 2,4 prosenttiin ja osuuden ennustetaan pienentyvän 2,0 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä.

Avainsanat

TilastotVäestöMaahanmuutto