Inneluften i Helsinge skola

Asiasanat

Toimitilat

Om du upptäcker brister i skolans inneluft ska du genast informera rektorn eller väktaren. Mycket ofta kan problemet rättas till genom underhållsåtgärder. Om problemet fortsätter trots åtgärderna och man i fastigheten känner oro med tanke på inneluften börjar inneluftsexperterna utreda problemet närmare enligt en systematisk handlingsplan.

Om alla undersökningar och reparationer skrivs meddelanden. Dessa hittar du på den här webbplatsen.

Vill du veta mer om undersökningsresultaten? Kontakta oss via e-post sisailma@vantaa.fi.

Helsinge skola 8.4.2020 (suomi)(pdf, 83.44 KB)

 

Avainsanat

Sisäilma