Hoitotyöhön Vantaalle

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönhakijat

Vantaalla on hoitotyön osaajille monia mahdollisuuksia: voit työskennellä esimerkiksi sairaalassa, kotihoidossa, erityisasumisessa, terveysasemilla tai neuvolassa. Liity joukkoomme – tehdään yhdessä hyvää ja laadukasta hoitotyötä!

Palkkaamme sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, geronomeja ja lähihoitajia terveysasemille, neuvoloihin, kaupungin terveyskeskussairaalaan sekä vanhainkotien hoivaosastoille monipuolisiin tehtäviin. Voit tehdä hoitotyötä myös kotihoidossa eri puolilla kaupunkia sekä päihdepalvelujen ja kuntoutuksen palvelupisteissä.

Katso avoimet työpaikat osoitteesta www.vantaarekry.fi.

Me Vantaalla tarjoamme sinulle

 •  mahdollisuuden kokeilla rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja
 •  mahdollisuuden vaikuttaa siihen, milloin ja missä teet työtäsi
 •  runsaasti koulutuksia
 •  kehittymistä, kokeilemista ja oppimista arvostavan ilmapiirin
 •  mahdollisuus työsuhdeasuntoon
 •  hyvän perehdytyksen ja tiimin tuen
 •  avoimen ja kannustavan työilmapiirin
 •  työmatkaseteleitä
 •  Office-paketin kotikoneellesi
 •  työpaikan hyvien liikenneyhteyksien varrella
 •  sähköisiä palveluja, jotka helpottavat työtäsi.

Kesäksi hoitotyöhön Vantaalle

Juuri nyt meillä on avoinna paljon kesäsijaisuuksia Vantaan sairaalassa, erityisasumisessa sekä kotihoidossa.

Vantaan sairaalan kesäsijaisuudet

Erityisasumisen kesäsijaisuudet

Kotihoidon kesäsijaisuudet

 

 

Tervetuloa töihin Vantaan sairaalaan

Vantaan sairaalassa työskentelee yhteensä noin 235 eri ammattiryhmiin kuuluvaa työntekijää. Suurin osa heistä on hoitotyössä toimivia perushoitajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja. Hoitotyöntekijöiden jälkeen seuraavaksi suurin työntekijäryhmä ovat laitoshuoltajat, jotka toimivat kaupungin Tilakeskuksen organisaatiossa. Lääkäreitä on noin 20 ja muissa tehtävissä toimii noin 20 henkilöä. Vakinaisten työntekijöiden lisäksi sairaalassa työskentelee eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä harjoittelujaksoja.

Katso työpaikkoja Vantaan rekryjärjestelmästä tai työvoimahallinnon sivuilta. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten mukaisesti. Vakinaisten hoitotyöntekijöiden palkkaamisesta vastaavat hoitotyön osalta osastonhoitaja ja ylihoitaja yhdessä, laitoshuoltajien osalta siivouspalvelujen palveluesimies, lääkäreiden osalta ylilääkäri ja tukipalvelujen osalta palveluesimies.

Varsinaisten työntekijöiden ja heidän sijaistensa lisäksi Vantaan sairaalassa työskentelee avustajia ja vapaaehtoisia.

Vantaan sairaalan yhteystietoja

Tervetuloa töihin erityisasumisen yksiköihin

Vantaan kaupungin hoivakodeissa, palvelutaloissa ja vammaisten asumisyksiköissä sekä tuetussa asumisessa työskentelee eri ammattiryhmiä. Suurimmat ammattiryhmät ovat lähihoitajat sekä sairaanhoitajat. Muita työntekijäryhmiä ovat hoiva-avustajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sosionomit ja geronomit.

Lisätietoja työskentelymahdollisuuksista antavat yksiköiden esimiehet ja resurssikeskus.

Täällä erityisasumisessa me teemme arvokasta työtä ikäihmisten ja vammaisten mielekkään arjen parissa. Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa töihin kotihoitoon

Vantaa kotihoidossa työskentelee yhteensä noin 250 eri ammattiryhmiin kuuluvaa työntekijää. Suurin osa heistä on hoitotyössä työskenteleviä sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toimintayksiköitä on eri puolilla Vantaata. Lännessä toimintayksiköt sijaitsevat Martinlaaksossa ja Myyrmäessä. Idässä toimintayksiköt sijaitsevat Hakunilassa, Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi Vantaan kotihoidossa on eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä työssäoppimisjaksoja. Pääosin opiskelijat tulevat pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa, mutta myös muualla opiskeleville voidaan tarjota työssäoppimispaikkoja.

Vantaan kotihoidossa hoidetaan ikäihmisiä ja pitkäaikaissairaita, jotka eivät arkielämässään selviydy omassa kodissaan itsenäisesti omaisten tai muiden palvelujen turvin. Asiakkaiden selviytymistä tuetaan neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla. Työtä toteutetaan tiimityönä vastuuhoitajuuden periaatteita noudattaen.

Työ on itsenäistä, haastavaa ja monipuolista. Työssä korostuvat asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittely- ja arviointitaidot, ohjaus- ja konsultointitaidot, neuvottelutaidot sekä kyky itsenäiseen päätöksentekoon. Työ on pääasiassa vuorotyötä ja tapahtuu yleensä viikon jokaisena päivänä. Kehitämme työtämme ja toimintaamme aktiivisesti.

Vapaista kotihoidon työpaikoista ilmoitetaan osoitteessa www.vantaarekry.fi. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti. Sijaisina voivat toimia tutkinnon suorittaneet ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Työllistämme mielellämme myös opiskelijoita. Kotihoidon lyhytaikaiset sijaisuudet täytetään ensisijaisesti Seuren eli pääkaupunkiseudun yhteisen rekrytointiyrityksen kautta.

Seuraa Vantaan kotihoidon arkea Facebookissa. Tee myös testimme ja selvitä millainen kotihoitaja olet! Oletko ehkä hoitotyön aurinkoinen ilopilleri vai sittenkin lämpöinen tuki ja turva?

Kotihoidon yhteystietoja

Tervetuloa töihin resurssikeskuksen varahenkilöstöön

Vanhus- ja vammaispalveluiden resurssikeskus palvelee alueemme yksiköitä tarjoamalla keskitetysti osaavaa hoitohenkilökuntaa. Varahenkilönä saat käyttää ammattitaitoasi vahvuuksiesi mukaan. Voit toimia joko sairaalan, erityisasumisen tai kotihoidon piirissä.

Halutessasi voit työskennellä myös yli palveluyksikkörajojen. Työpisteitä on ympäri Vantaata ja työskentelyalue neuvotellaan kanssasi. Resurssikeskuksessa työskentelee myös kotihoidon ja palvelualueiden töidenjakajat. Resurssikeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin sata hoito- ja hoiva-alan ammattilaista.

Resurssikeskuksen yhteystietoja

Töihin terveysasemalle, neuvolaan tai päihdepalveluihin

Vantaalla voit työskennellä hoitotyössä myös terveysasemilla, neuvoloissa sekä päihdepalveluissa.

Vantaalla on seitsemän terveysasemaa: Hakunilan, Koivukylän, Korson, Länsimäen, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemat. Terveysasemilla tehdään päivätyötä arkisin. Terveyskeskuspäivystystä Peijaksen yhteispäivystyksessä hoitaa HUS.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon kuuluvat lasten- ja äitiysneuvolat sekä kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto.

Ehkäisevässä päihdetyössä hoitohenkilökuntaa on erityisesti A-klinikoilla, huumehoitoklinikalla ja Koisorannan palvelukeskuksessa.

 

Terveysasemien, neuvoloiden ja päihdepalveluiden yhteystietoja

Avoimet työpaikat

Lastenhoitaja, Hiekkaharjun päiväkoti avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Toimistosihteeri, Länsimäen ja Hakunilan terveysasemat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 07.07.2022 16:00

Asumispalvelujen esimies, Malminiityn hoivakoti 2 avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 07.07.2022 16:00

Sairaanhoitaja, Katriinan sairaala /osasto 3 avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Lähihoitaja, Katriinan sairaala /osasto 3 avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Fysioterapeutti, Myyrmäen vanhustenkeskus avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Lähihoitaja, Myyrmäen vanhustenkeskus avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

23.6.2022

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Hoiva-avustaja, Länsi-Vantaan kotihoito avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Tarkastuspäällikkö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.08.2022 16:00

Osastonhoitaja, pohjoinen tiimi avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 06.07.2022 16:00

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kustaantien päiväkoti avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 08.07.2022 16:00

Fysioterapeutti, kotikuntoutus avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 11.07.2022 16:00

Asumisohjaaja, tuettu asuminen (idän tiimi) avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 06.07.2022 16:00

Sairaanhoitaja, Vantaan sairaala /osasto 2 avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

22.6.2022

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 12:00 - Hakuaika päättyy: 06.07.2022 16:00

Lisää avoimia työpaikkoja Vantaan rekrytointipalvelussa avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Avainsanat

Töissä VantaallaRekrytointiTyöpaikat