Johtaminen, työhyvinvointi ja henkilöstöedut

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönhakijat

Vantaalla työhyvinvoinnistasi huolehditaan, ja saat käyttöösi monipuoliset henkilöstöedut. Vantaa on hyvin johdettu kaupunki, jossa lähiesihenkilöiltä saa tukea työhön ja jossa valmentavaa johtamista kehitetään koko ajan. Henkilöstömme kokee työyhteisöt toimiviksi ja niissä on paljon sosiaalista pääomaa.

Ihmisiä toimistossa

Palveluksessamme on lähes 8000 eri alojen osaajaa, jotka rakentavat yhdessä toimivaa kaupunkia ja sujuvaa arkea Vantaalla asuville, työskenteleville ja vieraileville.

Reilu puolet Vantaan kaupungin työntekijöistä työskentelee kasvatuksen ja oppimisen toimialalla, osa kaupunkikulttuurin ja -hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toimialoilla ja loput hallinnossa. Neljä viidestä työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa. Olitpa minkä tahansa alan ammattilainen, meiltä löytyy sinulle mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä! Erityisesti haemme tällä hetkellä varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Avoimet paikkamme löydät vantaarekry.fi-sivulta.

Vantaa on monipuolinen ja vastuullinen työnantaja

Isossa organisaatiossa on monenlaisia työskentelymahdollisuuksia. Tarjoamme monenlaisia työskentelymahdollisuuksia: vakituisia työpaikkoja, määräaikaisuuksia, sijaisuuksia, harjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Siis moneen elämäntilanteeseen sopivia töitä!

Vantaan kaupungilla on avoin ja rento, yhdenvertaisuuteen perustuva työilmapiiri. Etsimme aktiivisesti keinoja edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja laajaa monimuotoisuutta. Anonyymi rekrytointi on yksi tapa.

Olemme tunnettuja siitä, että kokeilemme rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja − meillä jokainen voi työssään vaikuttaa kaupungin kehittymiseen. Teemme vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.

Vantaalla tehdään monimuotoista työtä. Työskentelytapojen monimuotoistuessa työyhteisöjen työskentely tulee olemaan entistä enemmän yhdistelmä eri aikaan ja eri paikoissa tapahtuvaa työskentelyä työpäivän aikana. Lisäksi erilainen työskentely projekti- ja hankemuotoisesti verkoistoissa lisääntyy. Työyhteisöistä tulee tulevina vuosina myös entistä monimuotoisempia.  

Saat hyviä henkilöstöetuja

Tarjoamme Vantaan kaupungilla henkilöstöetuja, joiden avulla tuemme henkilöstöämme erilaisissa elämäntilanteissa.

 • Kaupunki tukee työmatkailua antamalla työntekijöilleen edun julkisen liikenteen käyttöön ja matkalipun hankintaan (120 euroa). Etua voi käyttää myös vapaa-ajalla tehtäviin matkoihin.
 • Henkilöstön vapaa-ajalle on tarjolla monipuolisia ja tuettuja liikunta-, kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksia. Henkilöstö saa vuosittain työsuhteen kestosta riippuvan liikunta- ja kulttuuriedun (200 euroa). Liikuntaa voi lisäksi harrastaa etuhintaan kuntokeskuksissa ja kuntosaleilla, uimahalleilla sekä aikuisopiston ja liikuntapalveluiden järjestämissä ryhmissä. Työntekijät saavat alennushintaisia lippuja teatteriin, oopperaan sekä elokuviin.
 • Työpäivien ruokailua tuetaan lounasedulla.
 • Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää ja työssä jaksamista tukevaa ja kattaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.
 • Kaupungilla on käytössään palvelussuhdeasuntoja, jotka ovat ensisijaisesti uusien työntekijöiden käyttöön. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Lisätietoja voit kysyä Vantaan kaupungin tilakeskuksen asuntovuokrauksesta: tilakeskus.vuokraus@vantaa.fi tai 09 8392 2 612.
 • Lisäksi monet vantaalaiset toimijat tarjoavat alennuksia palveluistaan kaupungin työntekijöille.

Työyhteisöissämme viihdytään

Henkilöstömme työhyvinvointia seurataan Työterveyslaitoksen Kunta10-työhyvinvointitutkimuksen avulla joka toinen vuosi. Vantaan vuoden 2022 tulokset olivat hyvät ja suurin osa henkilöstöstä kokee työnsä hyvin mielekkäänä. Vastausten perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua. Henkilöstömme mukaan työyhteisöt koetaan edelleen selkeänä voimavarana ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. 68 % työntekijöistämme suosittelisi Vantaan kaupunkia työnantajana myös ystävilleen.

Voimme olla todella ylpeitä tuloksesta. Töitä on tehty yksiköissämme ahkerasti ja sitoutuneesti, kiitoksia kaikille.

henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen

 

Vaikuttavaa johtamista

Kuten työyhteisöjen, myös johtamisen, koetaan olevan Vantaalla todella hyvää. Tulosten mukaan lähiesihenkilöiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt. Lähiesihenkilöt antavat tukea työhön ja vahvistavat henkilöstönsä kyvykkyyksiä.

Hyvä esihenkilötyö on avain työyhteisöjen hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuden kokemiseen ja hyviin työtuloksiin. Vantaalla panostamme työn merkityksellisyyteen ja vaikuttavaan johtamiseen. Vaikuttava johtaminen Vantaalla on arvo- ja strategialähtöistä, päämäärätietoista merkityksen ja toiminnan johtamista sekä jatkuvaa strategisuutta arjessa valmentavan johtamisen keinoin. Valmentavassa johtamisessa oleellista on, että johtajat ja esihenkilöt pohtivat yhdessä henkilöstön kanssa miksi, mitä ja miten teemme työtä.

Vantaan kaupungilla kehitetään johtamista yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Organisaatiotasolla tämä tarkoittaa sitä, että toimialoilla ja palvelualueilla on kuvattu johtamisjärjestelmät, joiden mukaisesti toimitaan yhtenäisesti. Johtamisjärjestelmät auttavat myös yksittäisiä esimiehiä toimimaan johtamistehtävässään linjakkaasti. 

Suunnitelmallista tukea johtamisen kehittämiseen 

Vantaan kaupungilla esihenkilö voi kehittää johtamistaitojaan portaittain ja hyödyntää sisäistä valmennustarjontaamme. Valmennukset ovat avoinna kaikille esihenkilöille. Vantaalla puhutaan ns. systemaattisista esihenkilövalmennusportaista eli valmennuskokonaisuudesta, johon kuuluu:

 • Teemallisia valmennuspäiviä ja esimerkiksi esihenkilöiden ryhmäcoachingia kaikille esihenkilöasemassa oleville
 • Esimiehenä Vantaalla -valmennus kaikille uusille esihenkilöille johtamisen ja esihenkilönä kehittymisen tueksi vuoden mittaisena valmennuksena ja mentorointina
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto: johtamisen ja esihenkilötyön oppisopimuskoulutus
 • Strateginen valmennusohjelma johtamisen kehittämiseeen
 • JYET eli johtamisen erikoisammattitutkinto päälliköille
 • Ylimmän johdon valmennuspäivät strategian ja hyvien johtamiskäytänteiden jakamiseen sekä päällikköfoorumit
 • Esihenkilöiden HR-perehdytys itsenäisesti suoritettavana verkkoperehdytyksenä 

Meillä pääset kehittymään jatkuvasti

Uskomme vakaasti, että työntekijöiden hyvinvointi säteilee asiakkaille parempana palveluna. Panostamme siis henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöillämme on mahdollisuus hakeutua sekä organisaation sisäisiin että ulkoisiin koulutuksiin. Koulutustarjontamme on kattava. Esimerkiksi vuonna 2022 koulutuspäiviä oli yhteensä 26 380. 

Vantaalla myös tuetaan ja mahdollistetaan henkilöstön omaehtoista kouluttautumista: kun työntekijä kehittää itseään ammatillisesti ja laajentaa osaamistaan omalla kustannuksellaan, hän voi hakea työnantajalta omaehtoisen koulutuksen tukea.

Hyvinvoinnistasi huolehditaan

Vantaa panostaa työnantajana henkilöstönsä työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Jokaisella meistä on oikeus työskennellä turvallisesti. Tavoitteenamme on tehdä yhdessä kaikille turvallinen työpaikka. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista, terveydestä ja työkyvystä sekä pyrimme siihen, että henkilöstöllä on turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen työskentely-ympäristö. Hyvinvoivan henkilöstön avulla turvataan laadukkaat palvelut asukkaille.

Henkilöstömme työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi Kunta10-työhyvinvointitutkimuksella. Kunta10 on valtakunnallinen työelämää ja hyvinvointia selvittävä seurantatutkimus, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. Kyselyn tulosten käsittelyllä työyhteisöissä vahvistetaan hyviä olemassa olevia käytäntöjä tai luodaan uusia toimivia malleja. Työhyvinvoinnin mittaaminen mahdollistaa tavoitteellisen työhyvinvoinnin kehittämisen. 

Kaupunki panostaa työhyvinvointiin myös kehittämällä henkilöstön työhyvinvointia- ja työkykyä tukevia prosesseja sekä panostamalla esimerkiksi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn. Koko henkilöstöllemme on tarjolla lakisääteiset työterveyspalvelut sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoito. Lisäksi työntekijöiden hyvinvointia tuetaan erilaisilla henkilöstöeduilla.

Työtä tuunatusti tarpeen mukaan

Tuunatun työn toimintatapa on ratkaisumme tilanteisiin, joissa työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään soveltaen eli tuunatusti omaa työtä tai korvaavaa työtä. Tuunatun työn mahdollisuus otetaan puheeksi aina sairastumisen yhteydessä. 

Tuunatussa työssä työntekijä voi työskennellä oman työkykynsä ja tilapäisten rajoitteiden ehdoilla antaen täysiaikaisesti työpanostansa ja ansaitsemaan normaalia palkkaansa, eikä sairauslomapäiviä kerry. Työntekijä voi myös palata ennenaikaisesti sairauslomalta tuunattuun työhön, kun työntekijän työkyky sen sallii – vaikka paluu normaaleihin työtehtäviin ei onnistu.

Tuunatusta työstä voidaan sopia työpaikalla työntekijän ja esimiehen kesken tai työntekijän hakeutuessa työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri ja -hoitaja arvioivat todistusta kirjoittaessaan, onko työntekijällä mahdollisuutta soveltaa tuunattua työtä sairausloman sijaan. Tuunatun työn ansiosta työntekijä pysyy sairaudesta huolimatta mukana työyhteisön asioissa ja työpaikka saa käyttöönsä työntekijän työpanosta. 

Kaipasin jo takaisin töihin. Pitkä sairausloma vaikuttaa myös ansioihin. Töihin pääsy madalsi töihin paluun kynnystä. Pysyin kärryillä siitä, mitä työpaikalla tapahtuu.

 

Palkka ja palkitseminen

Vantaan kaupungilla palkkaus määräytyy palvelussuhteeseen sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme työkokemus-, vuosisidonnais- tai ammattialalisää. Lisä maksetaan työkokemuksesta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Työvuosien määrä kartuttaa myös vuosilomapäivien määrää.

Vantaan kaupungin palkitsemisjärjestelmä kannustaa henkilöstöä toimimaan kaupungin strategian tavoitteita tukien.

Erikois- ja tunnustuspalkinnot ovat vantaalaisia yksilön tai työyhteisön palkitsemismuotoja. Erinomaisista työtuloksista on mahdollista saada harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää tai hyvin suoritetusta tehtävästä voi saada kertaluontoisen erikoispalkkion.

Vuosittain jaamme myös Hyvä työyhteisö -palkinnon innolla työtään ja työyhteisöään kehittäville yksiköille.

Tutustu myös näihin

Avainsanat

RekrytointiTyöpaikatTöissä Vantaalla