Turvallisuus

Asiasanat

TurvallisuusAsukkaat

Asukkaan turvallinen arki on yksi Vantaan kaupungin tavoitteista. Vantaan hyvää turvallisuustasoa parannetaan tukemalla kaupunginosien yhteisöllisyyttä sekä kaupungin ja muiden viranomaisten yhteisillä turvallisuusriskejä ennaltaehkäisevillä toimilla.

Vantaan kaupungin tavoitteena on asukkailleen, kaupungissa työssä käyville ja vieraileville turvallinen Vantaa. Turvallisuuden hyväksi tehdään työtä laajalla yhteistyöverkostolla. Kaupungin kaikki toimialat vahvistavat kaupungin turvallisuutta omalla perustyöllään yhteistyössä turvallisuusyhteistyön verkoston kanssa. Yhteistyöverkostossa ovat mukana kaupungin ohella Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan poliisi, Vantaan seurakuntayhtymä sekä yrityksiä ja järjestöjä.

Vantaan turvallisuuden perustana ovat turvalliset liikenneväylät, viihtyisä kaupunkiympäristö ja nuorille mahdollisuuksia tarjoavat koulut. Vantaa kaupunki ja koko turvallisuusyhteistyön verkosto varautuvat tukemaan kaupungin asukkaiden selviytymistä myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelmilla varaudutaan hoitamaan elintärkeiden palveluiden tarjonta kaikissa oloissa.

Onnettomuustilanteissa pelastuslaitos auttaa tilanteiden uhreja ja torjuu omaisuusvahinkoja. Rikostilanteiden selvittämisestä huolehtii poliisi. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja rikosten torjuntaa tehdään koko turvallisuusyhteistyön verkostolla.

Väestönsuojat

Pelastuslaki edellyttää, että väestönsuoja on rakennettava asumiseen, työskentelyyn ja pysyvään oleskeluun tarkoitettuun rakennukseen, jonka kerrosala on vähintään 1200 m2, sekä teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin, joiden kerrosala on vähintään 1500 m2. Väestönsuojista vastaavat Suomessa kunkin rakennuksen omistajat ja haltijat. Väestönsuojan omistajan vastuulla on sekä suojan ylläpito että kunnostus. Myös pelastussuunnitelmista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialueella sijaitsee noin 4800 väestönsuojaa.

Mikäli muut kuin em. kaltaisissa tiloissa olevat tarvitsisivat suojaa ja tilanne edellyttäisi väestön siirtämistä, valtioneuvosto päättää, mitä alueita ja mitä osaa alueen väestöstä siirtyminen koskee. Tällöin siirtymisen johtamisesta vastaa sisäasiainministeriö.

Tarkemmin asiasta voi lukea esimerkiksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Avainsanat

HallintoKaupunkikehitys