Kivimäen koulun järjestyssäännöt

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutusNuoretOppilaat

 

 

Kivimäen koulun järjestyssäännöt

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Käyttäytyminen 

 

 • Kohtelen toisia ihmisiä kunnioittavasti ja asiallisesti. En nimittele, kiusaa, syrji, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.
 • Käytän asiallista kieltä kaikissa tilanteissa. Kiroilu ja muu asiaton kielenkäyttö on kielletty.
 • Käyttäydyn kaikissa tilanteissa ja tilaisuuksissa asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.
 • Noudatan kaikissa tilanteissa jokaisen koulun aikuisen antamia ohjeita. 
 • En aiheuta toiminnallani itselleni tai toiselle vaaraa.
 • Pidän hyvää huolta omista koulutarvikkeistani ja kunnioitan toisen sekä koulun omaisuutta.

Oppilas on velvollinen siivoamaan vahingoittamansa paikat ja korvaamaan rikkomansa tavarat. 

 • Liikun rauhallisesti koulun sisätiloissa.
 • Jätän polkupyörän ja muut kulkuvälineet niille varatuille paikoille. 
 • Retkillä noudatan aikuisen ohjeita ja sovittuja sääntöjä.

Muistan, että edustan Kivimäen koulua.

 

Opiskelu 

 

 • Annan työ- ja opiskelurauhan itselle ja muille.
 • Huolehdin annetuista kotitehtävistä.
 • Tulen kouluun ja toimin koulussa työjärjestyksen mukaisesti tarvittavat opiskeluvälineet mukanani. 
 • En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta, koulun tilaisuudesta tai muusta oppimisympäristöstä ilman opetushenkilöstön lupaa.
 • Poistun koulun alueelta heti oman koulupäivän päätyttyä.

 

Välitunnit 

 

 • Vietän välitunnit ulkona. 
 • Menen välitunnille ja palaan sieltä viivyttelemättä.
 • Noudatan sovittuja välituntisääntöjä. 
 • Noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita.
 • En koske polkupyöriin koulupäivän aikana.
   

Ruokailu 

 

 • Maistan tarjolla olevia ruokalajeja.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja ja annan ruokailurauhan kaikille. 

Kännykät, kuulokkeet, lelut yms.

 

 • Pidän puhelimeni äänettömänä koulupäivän ajan. Käytän kännykkää koulupäivän päätyttyä vasta koulualueen ulkopuolella tai koulun henkilökunnan luvalla.
 • Käytän opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi koulun henkilökunnan luvalla.
 • En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.
 • Oppilas ei saa myydä, muutoin luovuttaa eikä välittää mitään koulun alueella koulupäivän aikana, pois lukien koulun sallimat tilanteet, kuten esimerkiksi koulumyyjäiset.

 

Koulun sääntöjen lisäksi noudatan luokan omia sääntöjä.

 

Takaisin Kivimäen koulun etusivulle ->

Avainsanat

Kivimäen koulu