Kivimäen koulun turvallisemman tilan periaatteet

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutusOppilaat

Kaikissa Vantaan kaupungin omissa tiloissa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Tämä toteutuu luomalla yhdessä yhteiset periaatteet ja edellyttämällä kaikilta niiden noudattamista sekä puuttumalla periaatteiden rikkomuksiin.

Kivimäen koulun turvallisemman tilan periaatteet on tehnyt oppilaskunnan hallitus. Hallituksen tekemät periaatteet kävivät luokissa kommenttikierroksella, joten jokaisella koulun oppilaalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa näihin periaatteisiin.

Kivimäen koulun turvallisemman tilan periaatteet

  1. Jokainen saa olla oma itsensä.

  2. Kuuntele, älä oleta.

  3. Kunnioita toisen mielipidettä.

  4. Puutu, jos näet epäasiallista toimintaa.

  5. Ota vastuu omasta toiminnastasi.

  6. Jos et tunne oloasi turvalliseksi, kerro siitä luotettavalle aikuiselle.

 

 

Avainsanat

Kivimäen koulu