Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallista seurantatietoa 10–20 –vuotiaiden hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta ja palvelun saannin kokemuksista ja se toteutetaan valtakunnallisesti parittomien vuosien keväällä. Kyselyn toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kouluterveyskyselyyn vastaa peruskoulun 4. ja 5. sekä 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaat ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Kouluterveyskyselystä saatavia tietoja hyödynnetään Vantaalla kaupunkitasoisessa hyvinvointitiedolla johtamisessa sekä koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.  

Kouluterveyskyselyn tulokset 2021

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset, alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset sekä vinkkejä tulosten hyödyntämiseen löytyy THL:n sähköiseltä raportointialustalta.

Siirry THL:n sähköiselle raportointitalustalle >

 

Vantaan kouluterveyskyselyn tulokset

Kouluterveyskysely 2021