Kytöpuiston koulun järjestyssäännöt

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusOppilaat
kytiksessä parasta on

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan, ei nimittele eikä hauku tai käyttäydy muulla tavalla loukkaavasti.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

5. Oppilas ei kiusaa, syrji, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

6. Oppilas ei toiminnallaan aiheuta itselleen tai toisille vaaraa.

7. Oppilas noudattaa opettajan antamia ohjeita ja työjärjestyksen aikatauluja.

8. Oppilas noudattaa opettajien antamia ohjeita myös välituntien aikana. Lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat välitunneilla kiellettyjä.

9. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

10. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

11. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

12. Oppilas ei saa myydä, muutoin luovuttaa eikä välittää mitään koulun alueella koulupäivän aikana, poislukien koulun sallimat tilanteet, kuten esimerkiksi koulun myyjäiset.

13. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

14. Oppilas poistuu koulupäivän jälkeen koulun alueelta.

 

Siirry Kytöpuiston koulun etusivulle

Avainsanat

Kytöpuiston koulu