Kytöpuiston koulun oppilaiden osallisuus ja koulun oppilaskunta

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusOppilaat
kytiksessä

Luokissa oppilaita osallistetaan mahdollisimman paljon opetuksen sisällön ja suunnittelun, äänestysten sekä vastuutehtävien avulla. 

Koululla on kummitoimintaa joka luokka-asteella: 1.lk - 4.lk, 2.lk - 5.lk, 3.lk - 6.lk.

4.-.6lk oppilaat voivat toimia välitunnin leikittäjinä 1.-2. lk oppilaille sekä vastaavat ruokalan pöytien pyyhinnästä päivittäin.

Oppilaita on mukana K-Crew kiusaamisen vastaisessa työssä välitunneilla.

Syksyllä koululla on Kiusaamisen vastainen viikko. Silloin luokissa on ryhmäytystä ja kaveritaitojen oppimista sekä käydään läpi Kytöpuiston kiusaamisen puuttumisen malli. Oppilaskunta, Välkkärit, YHR ja nuorisotyöntekijä ja opettajat järjestävät välituntitoimintaa eri luokka-asteille ulkona ja sisävälitunneille.

Keväällä pidetään ystäväviikko, jolloin Oppilaskunta ja Yhteistyö- ja osallisuustiimi järjestävät toimintaa aiheesta. 

Oppilaskunta on yhtä kuin koulun kaikki oppilaat. Koululla toimii oppilaskunnan hallitus, jota vastuuopettaja ohjaa. Jokaisesta luokasta äänestetään luokan edustaja, joka osallistuu oppilaskunnan kokouksiin. Oppilaskunta järjestää yhteisöllistä, osallistavaa toimintaa oppilaille ja käsittelee luokista nousevia ehdotuksia. Oppilaskunnan edustajat käyvät Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokouksissa kerran syksyllä ja kerran keväällä tuoden oppilaskunnan terveisiä. Oppilaskunta vastaa Vantaan Vaikuttajapäivän tehtävän toteuttamisesta.

Siirry Kytöpuiston koulun etusivulle

Avainsanat

Kytöpuiston koulu