Länsimäen koulun järjestyssäännot

Asiasanat

Hakunilan suuralueKoulutus
Länsimäen koulu panoraama

Järjestyssäännöt

‍Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on taata jokaiselle kouluyhteisön oikeus turvalliseen koulupäivään, työskentelyrauhaan sekä omaisuuden suojaan. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulualueella sekä kaikessa koulun toiminnassa koulun ulkopuolella.

Toimintaa koulussa säätelee perusopetuslaki. Se määrittelee oppilaalle sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Oppilaalla on oikeus opetukseen, hyvinvointiin ja työrauhaan turvallisessa ympäristössä. Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, käyttäytyä asiallisesti ja hoitaa tehtävänsä tunnollisesti. Näiden laiminlyönti voi johtaa kurinpitoon: luokasta poistamiseen, jälki-istuntoon, opetuksen epäämiseen loppupäiväksi, kirjalliseen varoituksen tai määräaikaiseen erottamiseen.

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.

Länsimäen koulun järjestyssäännöt

 1. Olen kohtelias ja käytän asiallista kieltä.
 2. Hyväksyn erilaisuuden.
 3. En kiusaa muita, vaan rakennan osaltani hyvää yhteishenkeä
 4. Noudatan koulun aikuisten ohjeita.
 5. Tulen oppitunneille ajoissa opiskeluvälineiden kanssa.
 6. Annan rauhan oppimiseen ja työntekoon.
 7. En käytä kännykkää tai soitinta oppitunneilla muuten kuin opettajan luvalla.
 8. Pukeudun kouluun asiallisesti.
 9. Pidän koulun siistinä.
 10. Korvaan aiheuttamani vahingon.
 11. Vietän välitunnit välituntialueella.
 12. En aiheuta käytökselläni vaaraa muille.
 13. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Koulussa noudatetaan myös järjestyslakia, jonka tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Järjestyslaki kieltää mm. laserosoittimien, näköisaseiden, työkalujen, omien saksien, ritsojen ja spraymaalien hallussapidon yleisellä paikalla.

Järjestyssääntöjen kohdalla 13 tarkoitetaan myös huumeita, tupakkaa sekä alkoholia.

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • ‍oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
 • oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteeluun
 • oikeus saada opetusta
 • oikeus maksuttomaan opetukseen
 • oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • oikeus osallisuuteen
 • oikeus tapaturmanhoitoon ja terveydenhuoltoon
 • oikeus maksuttomaan ateriaan
 • oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen
 • oikeus oppilashuoltoon
 • velvollisuus osallistua opetukseen, jos hänelle ei ole myönnetty lupaa poissaoloon
 • velvollisuus suorittaa tehtävänsä, käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Lisätietoa: Oppilaan oikeudet perusopetuksessa/Opetushallitus