Leppäkorven koulun henkilöstö

Asiasanat

Korson suuralueKoulutusLapsiperheetOppilaat

Koulun henkilökunta 2022 -2023

Rehtorit, koulusihteerit ja vartija

Hasari Päivi, rehtori paivi.hasari@vantaa.fi 040 593 5419

Olava Satu, virka-apulaisrehtori satu.olava@vantaa.fi   040 574 7833

Jenna Lemmetyinen koulusihteeri jenna.lemmetyinen@vantaa.fi     040 651 4913

Kouluvartija  040 186 4940

Opettajat

Sähköpostiosoite on pääsääntöisin muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Alhola Kirsi  Alh Laaja-alainen erityisopettaja

Almiala Saara, Alm Luokanopettaja 3D

Ellonen Sari, Ell TEPPO-ohjaaja

Eteläniemi Hanna, Ete Erityisluokanopettaja, 6 - 7

Fransas Laura, Fra Erityisluokanopettaja 8G ja kotitalousopettaja

Frestadius Tiin a, Fre Matemaattisten aineiden opettaja, 9D

Gwayambadde Kati, Gwa Käsityö, pehmeät materiaalit 7D

Huhta Reetta, Huh Tsemppariope

Hurme Antti, Hur Laaja-alainen erityisopettaja

Hyvönen Jarkko, Hyv Ev. lut uskonon opettaja

Hyytinen Tuukka Luokanopettaja 1A

Immonen Riia-Maria, Imm Luokanopettaja 1B, 1C 

Joensuu Sanna, Joe Luokanopettaja 3B

Jyrinsalo Anni, Jyr Luokanopettaja, virkpavapaalla

Jäntti Sami, Jän Matemaattisten aineiden opettaja

Karlsson Annica, Kar Luokanopettaja 2B

Kauko Leena, Kau Suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja S2 8C

Koskinen Mika , Kos Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, 8A

Koukku Kati, Kou Luokanopettaja, 2C

Kunnas Arja, Kun Luokanopettaja, 5A

Kurkaa Hanne, Kur Kotitalousopettaja

Kämäri Karita, Käm Luokanopettaja 4C

Laakkonen Marja, Laa Erityisluokanopettaja 1-2 E

Laherto Lappi, Lah Liikunnanopettaja

Lappi Mare, Lap Suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja

Lehmusvirta Anna-Maria, Leh Luokanopettaja 5B

Loisa Sanna, Loi Vieraiden kielten opettaja 9A

Luht Raivo, Luh Matemaattisten aineiden opettaja

Lukkarinen Johanna, Luk Kuvataideopettaja, 8F

Luomanen Tiina, LuT Luokanopettaja 4B

Lönnroth Siru, Lön Luokanopettaja, virkpavapaalla

Malkakorpi Otto, Mal Luokanopettaja 3A

Meltoranta Julia, Mel Luokanopettaja 5C

Mutanen Markku, MuM Erityisluokanopettaja, 9E

Mutanen Virpi, Mut Oppilaanohjaaja

Määttä Niina, Mää Matemaattisten aineiden opettaja

Nuorteva Isabella, Nuo Laaja-alainen erityisopettaja

Nugis Marko, Nug Luokanopettaja 3C

Ojapelto-Di_Marco Anni, Oja Luokanopettaja, 2D

Paappanen Tarja, Paa Suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja

Parvela-Westerinen Eija, Par Luokanopettaja, 2A

Periaho Henna, Per Biologian ja maantiedon opettaja, 8D

Perttu Jussi, PeJ Erityisluokanopettaja, 5E

Pulkkinen Jenni, Pul Luokanopettaja 4A

Puura Sari, Puu Kotitalousopettaja

Pöyhänen Antto-Emil, Pöy Erityisluokanopettaja 3- 4E

Rannikko Ida-Maria, Ran Vieraiden kielten opettaja, 7E

Ritala Kari, RIt Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, 8E

Roos Solveig, Biologian ja maantiedon opettaja, 7F

Ropponen Kirsi, Rop Luokanopettaja 5D

Roto Lauri, Rot Musiikinopettaja

Saarikivi Kaisa, Saa Vieraiden kielten opettaja, 9B

Sievänen Sami, Sie Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 8B

Smalin Teemu, Sma Laaja-alainen erityisopettaja

Soudakova Anna, Sou S2 opettaja

Sundberg Kalle Luokanopettaja 6D

Tenbergen Maria, Ten Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Tommola Tia, Tom Luokanopettaja 1C

Uusihonko Sonja, Uus Luokanopettaja 1B

Veikkonen Petri, Vei Luokanopettaja 6B

Viikki Hanna, Vii Vararehtori, matematiikan opettaja

VIrtanen Janne, VIr Luokanopettaja 6A

Väisänen Matti, Väi Käsityö, kovat materiaalit ja luokanopettaja 6

Zakik Omaia, Zak Vieraiden kielten opettaja, 9C

Zitting Annika, Zit Laaja-alainen erityisopettaja

Åbonde Sammy, Åbo Vieraiden kielten opettaja

Pienryhmäiset uskonnonopettajat 

Liesma Essi ortodoksinen uskonto

Sannemann-Damström Stephanie katolinen uskonto

Danfa Cheikh  islaminuskonto

Hyytiäinen Tiina buddhalainen uskonto

Paljakka Tapio Krishna-uskonto

Oman äidinkielen opettajat

Adhikari Surendra nepali

Haba-Rantamo Malgorzata puola

Makhtoumi Raziyeh farsi (persia)

Trinh-Nguyen Bach vietnam

Alaswad Mohedin arabia

Hendrikson Mari-Liis viro

Issara Pailin thai

Osmani Harun albani

Penttinen Marina venäjä

Pignot-Hämäläinen Florence ranska

Schultz Stephen englanti

Vist Jekaterina venäjä, viro

Oppilashuolto

Leppäkorven koulun oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. Koululla on myös yhtenä päivänä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Avainsanat

Leppäkorven koulu