Maalämpökaivo

Asiasanat

RakentaminenAsukkaat

Maalämpökaivon toteuttamisessa hankekohtaisesti varmistettavat asiat ja toimenpiteet

Poraustyön valmistuttua porausraportti on toimitettava Lupapisteen suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle. Lähetä raportin liittämisestä tieto osoitteeseen mio@vantaa.fi.

Mikäli maalämpöreiän sijainti on muuttunut, korjattu asemapiirros on toimitettava Lupapisteen suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle.

Mikäli kiinteistöllä on maanalainen öljysäiliö, tulee se poistaa tai hakea Vantaan ympäristökeskukselta lupa jättää säiliö maahan.

Kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden sijainti tai reiän tekemiseen vaikuttavat muut seikat eivät ole rakennusvalvonnan tiedossa. Niiden sijainnin selvittäminen ja vaikutus reiän tekemiseen jää hankkeeseen ryhtyvän vastuulle ja huolehdittavaksi.

Pelkkä lämpöpumpun kytkeminen ei edellytä rakennuslupaa. Asennustyöt tulee tehdä määräysten mukaan alan asiantuntijan toimesta.

Mikäli maalämpöreikä tulee poratuksi vinoreikänä siten, että se ulottuu naapurin puolelle, on asiasta tehtävä rasitesopimus ja mittausosaston perustettava kiinteistörasite.

Maalämpöreiän porauksesta syntyvän lietteen käsittelystä on huolehdittava asianmukaisella tavalla, vastuu jää hankkeeseen ryhtyvälle.

Maalämpöjärjestelmissä käytettävien lämmönkeruunesteiden tulee olla vaarattomia ympäristölle ja terveydelle. Käytettävien putkimateriaalien tulee olla hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Mahdolliset porareiän kautta tulevat ylivuotovedet on johdettava hulevesiverkostoon tai avo-ojaan padotusventtiilillä varustetulla viemäriputkella. Ei salaojiin.

Lupapisteeseen on tallennettu lausunnonantajien hanketta koskevat lausunnot ja ohjeet, joissa esitettyjen vaatimusten täyttymisestä huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä asiantuntijoineen.

Katso tarkemmat ohjeet:

Avainsanat

Luvat