Martinlaakson koulun oppimisen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa. Oppimisen tuen antaminen on pedagogista toimintaa, jonka opettaja suunnittelee yhdessä erityisopettajan kanssa. Oppimisen tuki on jaettu kolmeen tasoon:

  • yleinen tuki (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus)
  • tehostettu tuki (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, painoalueittain opiskelu, henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
  • erityinen tuki (kaikki em. tukimuodot sekä luokkamuotoinen erityisopetus ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS)

Kaikissa kouluissa työskentelee oppimisen tukena myös koulunkäyntiavustajia.

Tarkempaa tietoa oppimisen ja kasvun tuesta:
https://sites.google.com/oppivantaa.fi/oppimisentuki/etusivu

Oppimisen tuki Martinlaakson koulussa

Koulunkäyntiavustajat

Koulunkäyntiavustajan työ on oppimisen ohjaamista, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä sekä toimintakyvyn tukemista.

Tämä tarkoittaa käytännössä monenlaisia tehtäviä, kuten oppilaan avustamista luokassa, muutaman oppilaan eriyttämistä ja ohjausta, opetuksen järjestelyä opettajan johdolla ja kuljetusten avustamista.

Tukiopetus

Tukiopetuksessa oppilas saa muutaman oppilaan ryhmässä tarvitsemaansa lisäopetusta. Tukiopetusta järjestetään joko oppilaan, hänen huoltajansa tai opettajan aloitteesta resurssien sallimissa rajoissa.

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa tuen kaikissa vaiheissa oppilaan tarpeen mukaan oppimisen, keskittymisen ja toiminnanohjauksen tukemiseksi. Luokkatasosta vastaava laaja-alainen erityisopettaja voi toimia samanaikaisopettajana oppilaan omassa luokassa tai järjestää opetuksen erillisessä tilassa pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja auttaa oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Luokkatuntien lisäksi oppilaanohjaaja tapaa oppilaita henkilökohtaisesti vastaanotoillaan.

Oppilaanohjaajan avustuksella oppilas laatii sekä oman opiskeluohjelmansa peruskoulun ajaksi että myös suunnitelman jatko-opintoja varten.