Opiskelijahuolto toisella asteella

Asiasanat

KoulutusTerveysOpiskelijat

Vantaan lukioissa ja ammattiopisto Variassa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisön että yksilön tasolla. Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita erilaisissa pulmissa ja kysymyksissä.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Toimintaa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena. Opiskelijahuolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.

Kaikissa Vantaan lukioissa ja ammattiopisto Variassa toimivat yhteisölliset hyvinvointiryhmät (YHR), joiden tehtävänä on vastata oppilaitoksensa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.  Vantaan lukioiden ja ammattiopisto Varian opiskelijoilla on käytettävissään muun muassa psykologien, kuraattoreiden ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat osa opiskelijahuoltoa.

Opiskelijat saavat tarvittaessa myös erityistä tukea opiskeluun. Lukioissa ja Variassa on panostettu esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien, oppimaan oppimisen ja opintojen etenemisen tukemiseen.

Avainsanat

LukiotAmmattikoulutOpiskeluhuolto