Pähkinärinteen koulun järjestyssäännöt ja tavat sekä sopimukset

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutusOppilaat

Sivulta löydät järjestyssäännöt ja koulun tavat ja sopimukset.

Järjestyssäännöt

 1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
 3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.
 4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.
 5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.
 6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.
 7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
 8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.
 9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.
 10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.
 11. Oppilas noudattaa koulupäivän aikana koulun aikuisen antamia ohjeita.
 12. Oppilas noudattaa koulun tapoja ja sopimuksia, esimerkiksi välituntisääntöjä.

Koulun tavat ja sopimukset

Ruokailu

 • Oppilas syö ottamansa annoksen loppuun ja noudattaa kappalemääräohjeita.
 • Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja ja syö viivyttelemättä.

Yhteiset tilaisuudet 

Yhteisissä juhlissa ja muissa tilaisuuksissa oppilaat käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti esityksiä ja muita kunnioittaen.

Välitunnit

Oppilaat menevät välitunneilla ulos, joten on tärkeää pukeutua sään mukaisesti.

Välitunnit ovat oppilaiden vapaata leikkiaikaa, muutamat leikit ovat kuitenkin mm. turvallisuussyistä kiellettyjä:

 • leikkitappelut
 • lumipallojen, kivien, keppien yms. heittäminen
 • mailapelien pelaaminen muualla kuin sille varatulla alueella
 • skeittailu ja potkulautailu
 • jäämäestä laskeminen
 • pyöräily ja pyörien luona oleskelu
 • puiden, pensaiden ja muiden istutusten turmeleminen
 • pallon hakeminen katolta ilman opettajan lupaa
 • maalien siirtäminen tai kaataminen urheilukentällä
 • koulun kentän puoleisessa päädyssä oleskelu
 • jäädytetylle kentälle meneminen kengät jalassa
 • jalkapallon pelaaminen yläpihalla

Muuta

 • Makeisia tuodaan kouluun vain erityistapauksissa, purukumia ei lainkaan.
 • Kännykät ja muut elektroniset välineet eivät ole käytössä koulun alueella ilman opetushenkilöstön lupaa.
 • Turvallisuussyistä toivotaan, että 1.-2.-luokkien oppilaat eivät tule pyörillä kouluun. Mikäli ylempien luokkien oppilaat tulevat polkupyörillä kouluun, ne tulee jättää oppilaiden polkupyörille varattuihin telineisiin.
 • Koulupäivän aikana puhelinta käytetään ainoastaan opettajan luvalla. Ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän päätyttyä puhelinta käytetään koulualueen ulkopuolella.
 • Oppitunti alkaa vasta, kun kaikkien oppilaiden kännykät ovat repussa, laukussa tai takin taskussa. Luokissa on mahdollista käyttää myös kännykkäparkkeja.
 • Oppitunnin aikana kännykän saa ottaa esiin ainoastaan opettajan luvalla, oppimistarkoituksessa.
 • Jos oppilaan huomataan käyttävän oppitunnilla kännykkää, on oppilaan tuotava opettajan ohjeesta kännykkä opettajan pöydälle. Kännykän saa takaisin vasta tunnin loputtua.
 • Kännykän käyttämisestä luvattomasti tunnilla merkitään tieto Wilmaan.
 • Jos oppilas ei tuo kännykkää opettajan pöydälle kehotuksesta huolimatta, menee asiasta tieto huoltajalle puhelimitse tai Wilman välityksellä.
 • Jos kännykän käyttö kielloista huolimatta jatkuu, otetaan käyttöön kurinpitotoimet sekä palaveri huoltajien kanssa.

Avainsanat

Pähkinärinteen koulu