Päiväkummun koulun järjestyssäännöt

Asiasanat

Koivukylän suuralueKoulutusOppilaat

Päiväkummun koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koko koulupäivän ajan ja noin välitunnin mittaisen ajan ennen koulupäivän alkua ja opetuksellisen ajan jälkeen.

 

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

  • Toimin sääntöjen, ohjeiden ja sopimusten mukaan.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

  • Noudatan järjestyssääntöjä  myös retkillä ja leiri- ja yökouluissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

  • Kohtelen kaikkia ystävällisesti ja käytän koululaiselle sopivaa kieltä.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

  • Teen annetut tehtävät ja huolehdin kotitehtävistäni.

5. Oppilas ei kiusaa, syrji, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

  • En koske toiseen ilman lupaa.

6. Oppilas ei toiminnallaan aiheuta itselleen tai toiselle vaaraa.

7. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

  • Tulen oppitunneille ajoissa.

8. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

  • Tulen oppitunneille opiskeluvälineet mukana ja huolehdin niistä.
  • En ota luvatta toisen omaisuutta.

9. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

10. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

11. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

12. Oppilas ei saa myydä, muutoin luovuttaa eikä välittää mitään koulun alueella koulupäivän aikana, pois lukien koulun sallimat tilanteet, kuten esim. koulumyyjäiset.

 

Avainsanat

Päiväkummun koulu