Rajakylän koulun historiaa

´´´´´

Tapahtumia ja tuokiokuvia Rajakylän koulun menneiltä vuosikymmeniltä

50-luvun alussa Rajakylä kuului Vaaralan koulupiiriin. Koulua käytiin Hakunilanrinteen koulussa. Koulumatkat olivat silloin pitkähköt ja yhteydet heikot. Joskus kouluun jouduttiin menemään kävellen.

Rajakylässä koulu toimi alkuun vuokratiloissa omakotitalossa nykyisen Rajakyläntien ja Juoksutien kulmassa. Siellä koulua pidettiin useita vuosia.

Sen jälkeen koulu toimi eräässä Fazerilan parakkirakennuksessa.

1956 aikaansaatiin oma koulupiiri.

Jo 1955 oli tehty esitys uuden koulun perustamisesta.

1956 valmistuivat suunnitelmat, saatiin määrärahat ja rakennustyö alkoi.

1957 uusi Rajakylän kansakoulu valmistui. Uusi koulu käsitti 6 luokkaa, voimistelusalin, veistoluokan aputiloineen ja talonmiehen asunnon sekä asuntopuolella 6 opettaja-asuntoa. Koulun suunnitteli arkkitehti Toivo Löyskä.

1973 tilanahtautta helpottamaan rakennettiin lisäparakki. Parakissa oli seitsemän luokkaa, pieni opettajainhuone ja tila puheopettajalle. Parakki on yhä edelleen käytössä.

Kivirakennuksessa näyttämö ja osa veistosalia oli otettava opetustiloiksi kouluikäisten lasten lukumäärän kasvaessa koko ajan.

Nopea kasvu pakotti perustamaan uusia luokkia jopa kesken lukuvuoden.

Rajakylässäkin siirryttiin peruskouluun 1.8.1977.

Koulupiirin oppilaat hajautettiin neljään eri pisteeseen: vanha koulurakennus, elementtirakennus (parakki) ja lisäksi neljä opetusryhmää joutui päivittäin matkaamaan Sotungin ja Itä-Hakkilan kouluille.

Koulun ruokala oli pakko muuttaa opetuskäyttöön, joten ruokailu jouduttiin siirtämään takaisin luokkiin.

1979 uusi Länsimäen koulu valmistui helpottamaan alueen oppilaspainetta.

Huolimatta uudesta Länsimäen koulusta tilat Rajakylässä kävivät jälleen riittämättömiksi 80-luvun alussa.

Tilannetta helpottamaan rakennettiin uusi elementtirakennus vanhemman elementtirakennuksen jatkoksi vuonna 1986. Tämä rakennus asetettiin käyttökieltoon v. 2002 ja koulu sai jälleen uuden elementtirakennuksen.

Uutta koulua alettiin rakentaa vuoden 2003 marraskuussa. Koulu valmistui siten, että pääsimme muuttamaan uusiin tiloihin kevätlukukauden 2005 alussa.

Vanhan 1957 valmistuneen rakennuksen saneeraus valmistui syksyllä 2005. Rakennuksessa oli koulun tilojen lisäksi Rajakylän neuvola syksyyn 2020 asti. Tämän jälkeen vanhat neuvolan tilat ovat olleet opetuskäytössä.

Koulumme on nyt tiloiltaan ja kalusteiltaan sekä opetusvälineiltään ajanmukainen. Koulun "parakkiaikaa" ehti kestää 30 vuotta.

Koulumme johtajat ja rehtorit:

  • Martti Hölsä 1.8.1957 - 31.7.1970
  • Seppo Salo 1.8.1970 - 31.7.1980
  • Lauri Partanen 1.8.1980 - 31.7.1981
  • Jarmo Jukkala 1.8.1981 - 31.7.2016
  • Juha Saaresaho 1.8.2016 - 2018
  • Petri Lindén 2019
  • Päivi Viljamaa 2019 -

Kuvia Rajakylän koulun historiasta

Avainsanat

Rajakylän koulu