Neuvonta ja palveluohjaus

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveysSeniorit

Seniorineuvonta ohjaa ja opastaa ikääntyneitä vantaalaisia ja heidän läheisiään. Neuvonnan lähtökohtana on tukea ikääntyneen asiakkaan omia voimavaroja, oman näköistä arkea ja arjen sujuvuutta.

Seniorineuvonta on yhden yhteydenoton takana. Neuvonnasta saat tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

  • omalla alueella toimivista kerhoista, järjestöistä ja liikuntapalveluista
  • kaupungin palveluvalikosta: kotihoidosta, omaishoidontuesta, sosiaalityöstä, muistiseurannasta, asumiseen liittyvistä asioista, päivätoiminnasta, kuntoutuksesta sekä vapaaehtoisten palveluista
  • Yleistä neuvontaa arjen tueksi

Avainsanat

AsiakasohjausVanhuusNeuvonta