Työkyvyn tuen palvelut

Työkyvyn tuen palvelussa kartoitetaan osatyökykyisen henkilön työ- ja toimintakykyä, joka on heikentynyt sairauden, vamman tai sosiaalisten syiden vuoksi. Palvelussa arvioidaan ja selvitetään työllistymismahdollisuuksia sekä edistetään työelämään siirtymistä. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäiselle työttömälle työnhakijalle tai työelämän ulkopuolella olevalle henkilölle.

Työkyvyn tuen palvelussa saat tukea ja opastusta:

  • työ- ja toimintakyvyn sekä terveydentilanteen arviointiin
  • kuntoutus-, koulutus- ja työllistymisvaihtoehtojen valintaan ja toteutumiseen
  • työhönvalmennuksen keinoin työelämään siirtymiseen ja työssä pysymiseen
  • etuuksien ja tukipalveluiden selvittämiseen

Palvelussa laaditaan työkyvyn tuen suunnitelma, joka tukee sinua yksilöllisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Saat tukea moniammatilliselta tiimiltä, joka tekee tiivistä yhteistyötä mm. terveysasemien, sosiaalipalveluiden, työllisyyden kuntakokeilun ja Kelan kanssa. Tarvittaessa sinut voidaan ohjata jatkotutkimuksiin, joissa selvitetään tarkemmin terveydentilaasi ja työkykyäsi.

Työkyvyn tuen palveluita järjestetään vuoden 2022 loppuun asti Vantaa-Keravan alueella Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä -hankkeessa, joka on yksi Sosiaali- ja terveysministeriön Työkykyohjelman hankkeista.

Palveluun ohjaudutaan oman työntekijän kautta. Tällä hetkellä palveluun voit hakeutua, jos olet asiakkaana aikuisten tai nuorten sosiaalipalveluissa, työllisyyden kuntakokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Pyydä omaa työntekijääsi tekemään kanssasi lähete työkyvyn tuen palveluun.

Avainsanat

TyöikäisetTyöttömyysTyökyky