Sosiaalityö

Asiasanat

SosiaalipalvelutLapsiperheetNuoret

Perhesosiaalityö

Missä asioissa perhesosiaalityöstä saa apua

 •  Jos haluat tukea lapsen kasvuun, kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 •  Jos olet huolissasi lapsesi käytöksestä tai pohdit omaa jaksamistasi vanhempana.
 •  Perhesosiaalityö auttaa perheitä, jossa on erityistä tukea tarvitseva lapsi
 •  Autamme, jos perheessäsi on eritystä tukea tarvitseva lapsi ja tarvitsette pitkäaikaista tukea.
 •  Voimme tukea arkeanne mm. perhetyön, kotipalvelun, tukiperheen ja tukihenkilön avulla. Järjestämme vanhemmille yksilöllistä apua sosiaaliohjauksen ja sosiaalikuntoutuksen keinoin.
 •  Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa omatyöntekijän.
 •  Tavoitteenamme on, että saatte apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuemme perhettänne omien voimavarojen löytämisessä.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys

Jos epäilet lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, ota yhteyttä 

Virka-aikana

 •  Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys ma–pe 8–16, p. 09 839 33337

Virka-ajan ulkopuolella

 •  sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 09 8392 4005

Palvelutarpeen arviointi (lastensuojelu)

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään lapsesta saapunutta ilmoitusta/hakemusta sekä lapsen ja perheen kokonaistilannetta sosiaalihuoltolain 36§:n mukaan. Arvioinnin yhteydessä selvitetään tarvittaessa myös lastensuojelun asiakkuuden tarvetta lastensuojelulain 26§:n mukaan. Palvelutarpeen arvioinnin ajan lapsella on sosiaalihuollon asiakkuus.   

Avohuollon sosiaalityö

Avohuollossa sosiaalityöntekijät hoitavat lasten ja nuorten asioita. He selvittävät avun tarvetta haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla. 

Tukea perheiden ongelmatilanteisiin:

 •  tilanteiden selvittely
 •  perheen tukeminen
 •  neuvonta ja ohjaus
 •  tukihenkilö- ja lomatoiminta
 •  huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle

Yhteystiedot:

Johtavat sosiaalityöntekijät (ma-pe klo 8.00–16.00)

Itä-Vantaan toimipiste (Tuusulan väylän itäpuoli)

p. 040 637 5091, 040 518 3383, 040 482 4833, 040 576 1699, 040 554 5579

Länsi-Vantaan toimipiste (Tuusulan väylän länsipuoli)

p. 040 734 1743, 040 740 2535, 040 731 1593

Sijaishuollon sosiaalityö, laitoshuolto

Lapsella on sijaishuollossa ollessaan sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Sosiaalityöntekijä laatii yhdessä lapsen, huoltajien tai muiden läheisten ja sijaishuoltopaikan kanssa asiakassuunnitelman ja seuraa sen toteutumista. Lapsi ja perhe saavat suunnitelman mukaista tukea. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa lapsen olosuhteita laitoksessa ja tavata lasta säännöllisesti. Työparinaan sosiaalityöntekijällä voi olla erityissosiaaliohjaaja, joka työskentelee lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan kanssa. Myös perheterapeutti on mukana työryhmässämme ja tapaa asiakkaita. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana.    

 

Yhteystiedot 

 

Sijaishuollon päivystys arkisin klo 9.00-16.00 p. 050 302 5283 

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi 
Laitoshoidon sosiaalityö 
Kielotie 7 A, 4. kerros 
01300 Vantaa 

Postiosoite: 
PL 4706 
01030 Vantaan kaupunki 

Sosiaalityöntekijät, p. 09 83911 (vaihde) 

Johtava sosiaalityöntekijä Pia Koskikuru p. 043 825 4400, pia.koskikuru@vantaa.fi 

Sijaishuollon sosiaalityön esimies Anna Klingenberg-Peltola p. 040 570 2567 

Sijaishuollon sosiaalityö, perhehoito

Perhehoidon sosiaalityöntekijät tekevät yhdessä lapsen, vanhempien ja perhehoitajien kanssa asiakassuunnitelman. Lapsi ja perhe saa suunnitelman mukaista tukea ja samalla kuntoutumista seurataan. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana. Perhehoidon sosiaalityö vastaa lapsen ja perheiden asioista lastensuojelun sijaishuollon aikana.

Yhteystiedot

Sijaishuollon päivystys arkisin klo 9.00-16.00 p. 050 302 5283 

Anna Klingenberg-Peltola
Sijaishuollon sosiaalityön esimies
p. 040 570 2567

Kielotie 7 B
(käyntiosoite Kielotie 7 A)
01300 Vantaa

Postiosoite:
PL 4706
01030 Vantaan kaupunki

Pia Green,
Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä
p. 0400 515 837

Tiffany Erikkilä

Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä

p. 040 764 3465

Pia Pajari
Perhehoidon koordinaattori (sijaisperheiden rekrytointi, koulutus ja valmennus)

p. 050 302 5192