Tietoa erosta

Eropäätöksen jälkeen tulee vanhempien sopia monista lapsiin ja arjen asioiden liittyvistä asioista. Tilanteeseen on tarjolla tietoa ja tukea.

Kättely.

Yhteinen vanhemmuus jatkuu eron jälkeen.

Kaikki muuttuu konkreettiseksi, kun lopullinen päätös eroamisesta on tehty.  Sovittavia ja hoidettavia asioita on paljon, kuten lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät asiat.  Yhteisen ymmärryksen löytämiseen on tarjolla viranomaisapua ja järjestöjen tukea. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat hoitaa asioita oikeusteitse. Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu. Vanhempien sovinnollisuus ja toimiva yhteistyö tukee lasta erossa ja eron jälkeisessä uudessa elämäntilanteessa. 

Viranomaisten ja muiden tarjoamia palveluita

Avioeroa voi hakea yksin tai yhdessä puolison kanssa. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse tai sähköpostina. Myös rekisteröity parisuhde voidaan purkaa käräjäoikeuden päätöksellä. Avioero hakemuksen ja lisätietoa hakemisesta saatavilla Tuomioistuimen verkkosivuilta. 

Vanhemmat voivat sopia keskenään lapseen liittyvistä asioista, kuten huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Keskenään tehdyt sopimukset eivät ole täytäntöönpanokelpoisia asiakirjoja, mutta lastenvalvojalla vahvistetut sopimukset ja käräjäoikeuden päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia asiakirjoja. Lastenvalvojalla asioiminen edellyttää ajanvarausta.  

Vanhemmat voivat hakea tukea sovittelusta, mikäli sopimisiin liittyy ristiriitoja. Viimekädessä asiat ratkaistaan tuomioistuimessa, jonka oikeudelliset kulut vanhemmat usein kustantavat itse. Vähävaraisen vanhemman on mahdollista käyttää julkista oikeusavustajaa. Asiantuntija-avusteinen huoltoriita-asioiden sovittelu käräjäoikeudessa on vaihtoehto pitkälle ja raskaalle oikeudenkäynnille. Tällöin muissa eropalveluissa tarjottu apu on osoittautunut riittämättömäksi. Lisätietoja saatavilla Tuomioistuimen verkkosivuilta. 

Ero muuttaa perheen taloudellista tilannetta. Erotilanteessa lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla voi olla oikeus erilaisiin Kelan etuuksiin. Etuusasiat voi tarkistaa Kelan verkkosivuilta. 

Kuka huomaa mut -hankkeen  check-listaan on koottu asioita, jotka on hyvä huomioda erotessa. Eron check-listaan voi halutessaan tutustua ja ottaa käyttöön. 

Avainsanat

ErotilannePerheetPerhekeskukset