Vantaan kaupungin asukkaiden henkilötietojen käsittely

Asiasanat

TurvallisuusAsukkaat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tällä sivulla kerromme, miten Vantaan kaupunki käsittelee kaupungin asukkaiden henkilötietoja. 

Tietojen keräämisen tarkoitus ja käsittelyperuste

Vantaa käsittelee henkilötietojasi, jotta pystymme toteuttamaan lakisääteisiä kunnan hallinto ja valmistelutehtäviä, asiakaspalvelua, kunnallista tiedottamista, tilastotuotantoa ja tutkimusta.

Vantaan kaupungin asukkaiden henkilötietoihin sisällytämme sinusta perustietoja, kuten nimi ja henkilötunnus, perhesuhdetiedot, osoitetiedot sekä mahdolliset edunvalvonta- ja huostaanottotiedot. Henkilö- ja osoitetietosi saamme väestörekisteristä, emmekä muuta sieltä saatuja tietoja Vantaan kaupungin järjestelmissä.

Tiedon eteenpäin luovuttaminen

Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille vain, jos tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta säädetään laissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi luovuttaessamme tietoja Vantaan kaupungin viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada näitä tietoja. Emme kuitenkaan luovuta tietojasi esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. 

Tietojasi voivat käsitellä sellaiset Vantaan kaupungin ulkopuoliset toimijat (esimerkiksi yksityiset tietotekniikkayritykset), joilta Vantaa ostaa palveluja. Kaupunki tekee toimintansa kehittämiseksi esimerkiksi erilaisia mielipidekyselyitä, jollaisen saatat saada ulkopuoliselta yritykseltä, vaikka olisit tehnyt Digi- ja väestötietovirastoon tietojenluovutuskiellon. Näissä tapauksissa tietojesi käsittelystä vastaa kuitenkin Vantaan kaupunki, eivätkä tällaiset yksiköt luovuta tietojasi eteenpäin muille kuin Vantaan kaupungin viranomaisille.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tiedot voivat poikkeustapauksissa päätyä vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

Ilmoitamme asiasta asianomaisille välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojen vuotaminen aiheuttaa merkittävää haittaa asianomaisen oikeuksille. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, kaupunki voi ilmoittaa asiasta yleisellä tiedotteella.

Tietojen suojaus

Vantaan kaupungilla sinun ja perheesi henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötietojasi käsittelevät työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tietojasi saavat käsitellä ja vastaanottaa vain sellaiset työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus henkilötietojen käsittelyyn. 

Suojaamme tietojasi teknisesti, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse tietoihin. Jos henkilötietojasi  tarkastellaan tai muokataan, käynneistä jää merkintä tietojärjestelmiin. Näin voimme puuttua asiaan, jos tiedoissasi on käyty asiattomasti. 

Oikeus saada, oikaista tai poistaa tiedot

Sinulla on oikeus tarkistaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyynnön voit tehdä Vantaa-infossa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa. Tarkistamme henkilöllisyytesi tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Varmistamme oikeutesi tietojen tarkistamiseen ennen tietojen luovuttamista. Jos eväämme tarkastusoikeutesi, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenevät perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

Mikäli havaitset virheitä henkilötiedoissa, pyydämme sinua tekemään tietojen korjaamis- ja poistopyynnön Digi- ja väestötietovirastoon, sillä Vantaan kaupunki ei voi korjata Digi- ja väestötietoviraston tietoja.

Vastaamme tarkastuspyyntöön ja toimitamme henkilötiedot lähtökohtaisesti yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ilmoituksessa kerromme syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa kerromme myös, jos käytössäsi on muita oikeussuojakeinoja.

Koska Vantaan kaupunki käsittelee henkilötietojasi kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi, niin sinulla ei ole oikeutta rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä. Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit kuitenkin vaatia Vantaan kaupunkia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Sinulla ei ole oikeutta kieltää tietojen luovuttamista viranomais-, tilasto- ja tutkimuskäyttöön kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Muuhun käyttöön Vantaan kaupunki ei luovuta henkilötietojasi.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi pysyvästi Vantaan väestötiedoissa. Mikäli muutat pois Vantaan kaupungilta, niin Vantaalla asumisesi aikaiset henkilötiedot jäävät väestötietoihin. 

Valituksen tekeminen

Jos on syytä epäillä, että tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voi asian saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun ajantasaiset ohjeet ja yhteystiedot löytyvät sivulta tietosuoja.fi.

Lisätietoa käsittelystä ja yhteyshenkilöt

Voit pyytää tarkemman selosteen tietojesi käsittelystä Vantaa-infosta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla mainitulta yhteyshenkilöltä. Otathan ystävällisesti huomioon, että sähköposti ei ole turvallinen väline henkilötietojen käsittelyyn. Ethän lähetä esimerkiksi henkilötunnusta tai arkaluonteista tietoa sähköpostilla.

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@vantaa.fi

Rekisterinpitäjä

Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Asematie 7, 01300 Vantaa

Kirjaamo
Kirjaamon yhteystiedot

Informointiasiakirja on päivitetty 10.8.2022.

Löydät Vantaan kaupungin informointiasiakirjat kootusti Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla -sivulta.

Avainsanat

TietopyynnötTietosuoja