Vantaan yleiskaava 2007 ja Marja-Vantaan osayleiskaava

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Pääosalla Vantaata on voimassa yleiskaava 2007. Osalla Länsi-Vantaata on voimassa Marja-Vantaan osayleiskaava. Yleiskaava 2020 hyväksyttiin 25.1.2021, mutta siitä on valitettu. Se toimii tausta-aineistona käynnissä olevissa jatkosuunnitelmissa.

Yleiskaava 2007

Pääosalla Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava 2007, joka on tullut voimaan kuulutuksin 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010.

Osalla Länsi-Vantaata on voimassa kaupunginvaltuuston 19.6.2006 hyväksymä Marja-Vantaan osayleiskaava, joka tuli voimaan 9.7.2008.

Pienellä osalla Hakkilaa ja Jokiniemeä on voimassa kaupunginvaltuuston 14.9.1992 hyväksymä Vantaan yleiskaava 1992.

 

Yleiskaava 2007 selostus (pdf, 18.02 MB) Yleiskaava 2007 kaavakartta (pdf, 10.58 MB) Yleiskaava 2007 määräykset ja merkinnät (pdf, 4.58 MB)

Marja-Vantaan osayleiskaava

Alueen maankäyttöön voimakkaimmin vaikuttava yksittäinen tekijä on lentomelu. Se rajoittaa asumista alueen eteläosassa. Vehkalan ja Petaksen asemien ympäristöissä ja Piispankylässä uusi rakentaminen onkin työpaikkarakentamista.

Sen sijaan lentomelualueen ulkopuolella olevat alueet Kivistön asemalta pohjoiseen on osoitettu painotetusti asuntorakentamiseen ja virkistykseen. Alueen keskus on suunniteltu Kivistön asemalle Hämeenlinnanväylän tuntumaan, missä kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa sekä lähiasutuksesta että Hämeenlinnanväylältä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 19.6.2006. Marja-Vantaan osayleiskaava tuli voimaan 9.7.2008.

 

Osayleiskaava 2008 selostus (pdf, 8.11 MB) Osayleiskaava 2008 kaavakartta (pdf, 10.53 MB) Osayleiskaava 2008 määräykset ja merkinnät (pdf, 4.4 MB)

Avainsanat

Kaavoitus