Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kuraattori- ja psykologipalvelut

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tarjotaan kuraattori- ja psykologipalveluita.

Kuva, jossa näkyy lelu, jota lapsen kädet pitelevät.

Varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalveluja tarjotaan osassa päiväkodeista. Psykologit ja kuraattorit tukevat lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä auttavat vanhemmuuden ja kasvatuksen kysymyksissä. Esiopetuksen psykologit ja kuraattorit ovat osa lakisääteistä oppilashuoltoa ja palveluja on tarjolla kaikissa esiopetusyksiköissä. Esiopetuksen psykologi tai kuraattori auttaa lasta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryhmässä toimimisessa.

Apua arkeen