Coachningshuset Koutsi

Coachningshuset Koutsi erbjuder arbetslösa arbetssökande i Vanda tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning vid olika verkstäder.

Vi erbjuder dig också karriärcoachning, träning i att använda finska språket och möjlighet till olika kortutbildningar. Vid coachningshusen har du också möjlighet att under verkstadsperioden utföra kompetensintyg eller avlägga delar av grundexamen.

I den rehabiliterande arbetsverksamheten ingår också personlig social handledning. Kontakta oss så berättar vi mer. Du kan också fråga om coachningshusens utbud av din egen coach.

I köket får du delta i arbetet med de dagliga lunch- och kaffeserveringarna för coachningshusens kunder och personal och samtidigt får du lära dig kundservicefärdigheter.

Inom sanitetsservicen får du öva dig på grundläggande städning och underhållstädning i coachningshusen.

Inom träarbetet och möbelrestaureringen kan du delta i tillverkningen av träprodukter och restaureringen av skol- och daghemsmöbler.

Inom reparationsarbetet får du delta i lätta renoveringar. Du får måla trapphus, ytterdörrar, kontorslokaler och utföra panelarbeten och ytbehandlingar av golv.

Inom textilarbetet och det skapande arbetet får du delta i tillverkningen av dekorations- och reparationssömnadsarbeten och du får lära dig att använda återvunnet material på ett mångsidigt sätt.

Inom IT-verksamheten lär du dig att använda grundläggande datorprogram och olika e-tjänster samt att skriva en bra CV och arbetsansökan.

Nyheter

Twitter